Ontsmetting voor aquacultuur

Soms ontkom je er niet aan om de gehele aquarium installatie te moeten ontsmetten. Er worden verschillende methoden gebruikt, het spoelen met een zout of chloor oplossing, uitkoken of ander ontsmettingsmiddelen. Veel van deze huis, tuin en keuken middelen werken goed maar na het ontsmetten moet het geheel weer leefbaar worden gemaakt voor de vissen.

Een betere methoden is het gebruik maken van een ontsmettingsmiddel die geschikt zijn voor aquaria, er zijn verschillende fabricaten die deze producten leveren:

Let op!
Deze middelen alleen gebruiken na het doorlezen van de originele bijsluiter! 
Behandel methoden en doseringen kunnen veranderen!

Halamid

Ontsmetting-01HalamidHalamid is eenoplossing voor ontsmetting voor aquacultuur. Viskwekers kennen Halamid ook als Chloramine T, uiterst doeltreffend tegen pathogene micro-organismen in de vis- en garnaalkweek en onmisbaar voor ontsmetting in de aquacultuur vanaf de kweek- en groeireservoirs tot de visverwerkingsfabriek. Ontsmetting van forelkwekerijen met Halamid is een traditionele werkwijze. Met de uitbreiding van de aquacultuuractiviteiten op het land, wordt Halamid steeds meer toegepast als ontsmettingsmiddel voor andere aquacultuursoorten.

Ontsmetting van reservoirs en vijvers, netten, installaties, schepen met leeftanken en in de visverwerkende industrie met Halamid garandeert dat pathogene micro-organismen snel en doeltreffend vernietigd worden.

Voor de ontsmetting van forelkwekerijen vertrouwen viskwekers al jaar en dag op Halamid om pathogene bacteriën te bestrijden, zoals de bacteriën die Bacteriële Kieuwziekte (BGD) of columnaris veroorzaken. Halamid is bovendien een uiterst doeltreffend ontsmettingsmiddel in de aquacultuur tegen talrijke parasieten, bijvoorbeeld Ichthyophthirius multifiliis (witte stip), Gyrodactylus en Neoparamoeba pemaquidensis (Amoebenkieuwziekte).

Icon: PDF bestand Halamid – voor ontsmetting in de aquacultuur.pdf

Bron: www.halamid.nl


 

JBL Desinfekt

Ontsmetting-02

Desinfecterend middel voor gereedschap, aquariums, terrariums met praktische doseerlepel

 • voorkomt dat ziektekiemen, bv. door gebruik van een vangnet, van het ene naar het andere aquarium worden overgebracht.
 • voor het effectief ontsmetten van aquariums en terrariums alvorens deze opnieuw worden ingericht of na het uitbreken van een onbehandelbare ziekte als bv. vistuberculose
 • de inhoud van de verpakking is voldoende voor het aanmaken van ca. 20 l desinfecterende oplossing

Poeder ter oplossing in water. Let op de gebruiksaanwijzing.
Werkzame stof: 100 % chlooramine T
Begint na ca. 5 minuten te werken
Lege verpakkingen met het gewone huisvuil afvoeren. Resten van het product met veel water wegspoelen.

Gebruiksinformatie:

Waarschuwingen (gelden uitsluitend voor de poeder, niet voor de gebruiksklare waterige oplossing):

 • bijt (bevat chlooramine T)
 • Schadelijk voor de gezondheid: niet inslikken
 • Als het middel met een zuur in aanraking komt veroorzaakt het giftige dampen
 • Tast de huid aan
 • Sensibiliseren mogelijk als gevolg van inademen
 • Stof niet inademen
 • Bij aanraking van de ogen onmiddellijk met veel water afspoelen en een arts raadplegen.
 • Gedurende de werkzaamheden geschikte veiligheidskleding dragen (veiligheidsbril, -masker, werkhandschoenen)
 • Na een ongeval of in geval van onpasselijkheid onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk deze bijsluiter laten zien).
 • Poeder achter slot en voor kinderen onbereikbaar bewaren.

Nadat het ontsmettingsmiddel volgens de gebruikswijzing is aangemaakt, is het geen gevaarlijke stof meer! De bovenstaande waarschuwingen zijn dan niet meer van toepassing. Desondanks is het raadzaam om de oplossing buiten het bereik van kinderen en huisdieren te bewaren.

Als u meer dan één aquarium of terrarium in gebruik hebt (bv. voor verkoop- of kweekdoeleinden) bestaat het gevaar dat aanstekende ziekten door middel van gezamenlijk gebruikte gereedschappen of hulpmiddelen (bv. vangnetten, pincetten enz.) naar alle aquariums of terrariums worden overgebracht. Door de betreffende voorwerpen in een oplossing van JBL Desinfekt te ontsmetten, kunt u dit vermijden. JBL Desinfekt doodt alle ziektekiemen.

Na het uitbreken van een ongeneeslijke ziekte in een aquarium, bv. vistuberculose, is meestal niet te voorkomen dat het aquarium leeggeruimd en de glazen bak zelf en alle decoratieve objecten moeten worden gedesinfecteerd. Ook voor dit doel is JBL Desinfekt zeer geschikt. Hetzelfde geldt voor terrariums.

Als u zeker wilt zijn dat geen ziektekiemen worden overgebracht, kunnen nieuwe aquariums, terrariums of gereedschappen eveneens met JBL Desinfekt worden behandeld voordat ze in gebruik worden genomen.

Toepassing:

20 g (2 maatlepels) JBL Desinfekt door middel van zorgvuldig roeren in 8 l water oplossen. De oplossing uitsluitend in een plastic kom of doos aanmaken en bewaren.
Plaats de voorwerpen die u wilt ontsmetten in de vloeistof of giet de oplossing in het aquarium of terrarium. Minstens 10 minuten laten inwerken.
De behandelde voorwerpen vervolgens met schoon water afspoelen.
De oplossing blijft ongeveer een week werkzaam. Wij adviseren om de vloeistof daarna weg te doen (via de riolering; het middel is onschadelijk voor het milieu) en een verse hoeveelheid aan te maken.

Waarschuwing:

Geen zuur (bv. een pH verlagend middel) in de gebruiksklare desinfecterende oplossing gieten, omdat hierdoor giftige dampen kunnen ontstaan!

JBL Desinfekt niet toepassen in ingerichte en met dieren bezette aquariums of terrariums!

Sommige gereedschappen (bv. vangnetten) kunnen van kleur veranderen als ze met het ontsmettingsmiddel in aanraking komen.

Inhoud:

50 g art. nr.: 20091 00

Icon: PDF bestand JBL_Desinfekt.pdf

Bron: www.jbl.de/nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *