Hallo, mijn naam is Ernö

Als auteur van deze website wil ik mij graag even aan u voorstellen en, als het even kan, de kennis over het houden van (discus)vissen met u uitwisselen. Natuurlijk zijn de overige aquariumliefhebbers ook van harte welkom op de website!

Mijn verhaal

Vanaf het moment dat ik het ouderlijk huis had verlaten heeft er een goudvissenkom op de salontafel gestaan. De vissenkom werd een aquarium en het aquarium groeide in der loop der jaren mee. Ondertussen was de samenstelling van ons gezin ook veranderd en de eerste tekenen van een diervriendelijke leefomgeving waren snel ontwikkeld. Totdat mijn zoon Mark aangaf dat hij ook een aquarium wilde. De kanarie, hamsters en konijnen waren door ouderdom gestorven en het gemis van huisdieren werd alsmaar groter. Nu hebben vissen niet zo’n grote aaibaarheidsfactor als de donzige diertjes, maar de uitdagingen zijn des te groter. Uiteindelijk kwam er een Tetra 60 aquarium op zijn zolder te staan.

Voordat wij het wisten had Mark zijn passie voor het houden van vissen ontwikkeld. Met als gevolg dat er al snel vier Tetra 60 aquaria op de zolder stonden. Om meer zwemruimte te creëren voor de nieuwe aanwas werden twee Tetra 60 aquaria vervangen door een Juwel Rio 180 aquarium. Totdat hij aangaf dat hij discusvissen wilde houden. Tot dat moment had ik geen moeite om zijn nieuwe passie te sponseren, maar het houden van discusvissen mag geen opvlieging zijn. Maar er werd al snel een compromis gevonden. Wanneer hij de discusvissen zou betalen zou ik zorgen voor de nodige ondersteuning. Ik ontdekte al heel snel dat dit financieel voor mij niet de beste optie was. Voordat ik het wist stonden er vier Juwel Rio 180 aquaria met discusvissen op zolder waardoor mijn water- en stroomgebruik aardig opliepen. Dat de zolder een vruchtbare omgeving was wist ik al lang, maar dat Mark de discusvissen zo snel bij elkaar kweekte bleek een verassing. In verband met de beperkte zwemruimte van de aquaria op zolder werd mijn gezelschapsaquarium in de kamer omgebouwd tot discusaquarium. Hierdoor was het verzorgen en het kweken van discusvissen ook voor mij een uitdaging geworden.

14-01-2010: De zolder met vier Juwel Rio 180 aquaria

Discus Club Holland

Om onze kennis over discusvissen te vergroten ben ik maar lid geworden van Discus Club Holland en mocht Mark als gezinslid gratis mee. Dit bleek al snel voor mij een tijdrovende optie te zijn. Op de tweede clubavond werd mij gevraagd of ik het clubblad kon opmaken. Dit zou, in verband het tijdelijk uitvallen van redacteur, een eenmalige actie zijn. Het bestuur zou de artikelen aanleveren en het verzenden naar de drukker regelen. Een snellere clubintegratie kon ik mij nauwelijks voorstellen. Maar de uitgevallen redacteur is nooit meer actief geweest voor de vereniging en voordat ik het wist was werd ik redacteur van het clubblad. Omdat het een bestuurstaak was kreeg ik het werk als bestuurslid er gratis bij. Met enige ervaring in desktoppublishing heb ik mij bezig mogen houden met het schrijven van artikelen, het ontwikkelen van pr-materialen en het organiseren van een aantal beurzen met onder andere een Open Nederlands Kampioenschap Discusvissen en het Wereldkampioenschappen discusvissen van 2015. De opgedane kennis heeft mij geen windeieren opgeleverd.

22-10-2015: Wereldkampioenschap discusvissen, 136 aquaria staan klaar voor de deelnemende discusvissen

Na het Wereldkampioenschap discusvissen vond ik het tijd worden mijn taken voor Discus Club Holland af te bouwen. Ik heb de vereniging nog twee jaar de tijd gegeven om vervangers te zoeken. Na die periode zou ik mijn opvolgers een jaar ondersteunen en vier nieuwe artikelen voor de clubbladen schrijven. Ik vind dat je als goed bestuurslid je ervaring moet willen delen en bereid moet zijn om op een bepaald moment je functie op te geven waardoor nieuwe inzichten een kans krijgen.

Mijn naam is Ernö Dobronyi en ik maak het liefst mijn eigen aquariameubels

Website Discuszolder

Tijdens onze Discus Holland periode hebben wij veel kennis en ervaring vergaard waardoor je als hobbykweker toch mee kan draaien aan de top. Het internationaal geweld van de gevestigde orde is zeer moeilijk te verslaan. Zij hebben niet alleen het geld maar ook de middelen om tijdens de kampioenschappen te overheersen. Aan de andere kant mogen wij niet vergeten dat het een wedstrijd is en dat de mooiste discusvissen winnen. Aan de top zijn de verschillen zo klein dat de juryleden zelf tussen de punten en komma’s de lengte van de spaties moeten bepalen. Een ding is zeker, wij zijn erg blij met onze behaalde prijzen. Het onmogelijke is mogelijk zolang je maar zelf gelooft in een overwinning. Toch heeft het houden van discusvissen een nadeel omdat het vergaren van de juiste informatie erg moeilijk is. Er zijn zoveel meningen en methoden waardoor de ‘juiste’ benadering zelden wordt geselecteerd laat staan dat het onderbouwd wordt. Dit was één van de redenen om een Nederlandse website te maken over discusvissen. De gemiddelde detailhandel en aquariumliefhebber heeft weinig tot geen ervaring met het houden van discusvissen laat staan informatie over of kweken. Voor het kweken van mooie (wedstrijd) discusvissen heb je soms meerdere generaties discusvissen nodig. Dit kost tijd, heel veel tijd en dan heb ik het niet eens over de kosten. De doelgroep van de website was snel bepaald. Dat is de beginnende aquariumliefhebber die misschien discusvissen wil houden of een nestje discusvissen groot wil trekken.

Website artikelen

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden wat tot gevolg heeft dat er verschillende routes zijn met meerdere inzichten. Dit is ook met de geboden informatie op de website. Ik schijf de artikelen vanuit onze praktijkervaring die geheel wordt ondersteund door eigen gemaakte video’s, foto’s en illustraties. Deze informatie moet u zien als basiskennis zonder de conclusie te trekken dat deze de enige juiste is. Als lezer mag u zelf bepalen welke route u kiest. Een groot aantal artikelen is daarom voorzien van intermezzo’s met relevante achtergrondinformatie. Persoonlijk vind ik het belangrijker dat u het ‘waarom’ begrijpt dan een korte nietszeggende opsomming van mogelijkheden. Het enige nadeel daarvan is dat het meer leeswerk is.

De kracht van de website is dat de artikelen aan veranderingen onderhevig zijn. Het zijn juist de vragen van de lezers die de website tot een dynamisch geheel maken. Vragen worden zo goed als mogelijk beantwoord en wanneer deze relevant zijn worden ze verwerkt in het artikel. Als service naar de lezers zijn alle artikelen en illustraties als PDF te downloaden en is hergebruik ervan toegestaan zolang u maar de bron vermeldt! Nu zijn niet alleen artikelen onderhevig aan veranderingen maar ook het technische gedeelte van de website. Gelukkig kan mijn zoon Remco de website up-to-date houden en van nieuwe mogelijkheden voorzien. Ondertussen is de hobby een echt familieproject geworden waar wij veel plezier aan beleven. Aangezien deze website toch al een teamsport project is wil ik Eric van de Craats en Eldert Zeelenberg graag bedanken voor hun correctiewerk en opmerkingen. Want de Nederlandse grammatica is niet mijn sterkste kant.

Met vriendelijk groet,

Ernö Dobronyi