Colombo – Cerpofor Aerocol

Colombo – Cerpofor Aerocol

Cerpofor Aerocol – is werkzaam tegen blauwalgen (Cyanobacteriën) in het zoetwateraquarium.

Inhoudsberekening

Bereken de inhoud van het aquarium zo goed mogelijk: de lengte x breedte x hoogte in decimeters levert de inhoud op van de kale bak in liters. Hiervan moeten dan de planten, de stenen, het kienhout, het zand en dergelijke afgetrokken worden.

Meestal is dit 10%, maar in erg volle aquaria meer, tot wel 30%.

Waterkwaliteit

Voor een optimale werking van Cerpofor Aerocol is een goede waterkwaliteit essentieel. Test daarom altijd voor en na de behandeling de waterkwaliteit en corrigeer waar nodig.

Dosering

1 capsule per 25 ltr water. De twee helften van de capsule van elkaar trekken en de inhoud over het water verdelen. Het water met een luchtpomp goed beluchten. De capsules zijn van gelatine, die door inwerking van vocht verkleven (natte handen, open potje).

Mocht de capsule in het water terechtkomen dan kan dit een, overigens ongevaarlijke, vertroebeling geven.

In beginsel hoeft slecht 1x behandeld te worden met Cerpofor Aerocol. De blauwalgen verdwijnen dan normaliter binnen 1 week. Indien nodig kunt u na 2 weken de behandeling herhalen.

Wij adviseren u voor deze tweede behandeling 25 tot 50% van het water te verversen.

Niet over kool of zeoliet filteren; UV-lampen en ozonapparaten tot 2 weken na de laatste toediening uitgeschakeld houden. Gedurende de behandeling geen water verversen tenzij een slechte waterkwaliteit hiertoe verplicht; in dat geval 1 capsule per 25 ltr toegevoegd leidingwater nadoseren.

Het aquariumfilter dient gewoon aan te blijven gedurende de behandeling.

Twee weken na de laatste toevoeging kunt u de wekelijkse waterverversingen hervatten (wij adviseren 10-20%) en weer beginnen met filtratie over actief kool om residuen te verwijderen.

Waarschuwing

Zover als bekend, is dit product onschadelijk voor lagere dieren zoals kikkers, garnalen, kreeften en slakken. Helaas kunnen we dit niet garanderen, en dus is gebruik van Cerpofor Aerocol bij aanwezigheid van deze dieren geheel voor eigen risico.

Mocht u positieve of negatieve ervaringen, meld het ons via www.colombo.nl of e-mail: info@colombo.nl.

Cerpofor Aerocol is ontwikkeld voor gebruik in normale gezelschapsaquaria met een pH tussen 7 en 8.5 en een KH van 4-8°DH. Gespecialiseerde aquaria hebben vaak afwijkende waterwaarden waardoor de reactie op Aerocol afwijkend kan zijn van normaal; hierbij doelen we op aquaria met een lage pH en/of KH waarden, als wel aquaria welke gebruik maken van osmose water waardoor de geleidbaarheid zeer laag is. Wildvang vissen kunnen erg gevoelig zijn voor medicijnen en reageren vaak slechter op medicijnen dan gekweekte vissen.

Gebruik in deze afwijkende situaties is dan ook geheel voor eigen risico.

Alleen voor gebruik bij siervissen in zoetwater aquaria. In de verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren tussen 4 en 32°C. Niet inademen. Vermijd contact met huid en ogen.

In geval van inname, onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of etiket tonen.

Combinaties

Een toepassing van meer dan 2 preparaten en/of medicijnen in één combinatie is voor eigen risico. Niet gelijktijdig met producten van andere origine toepassen!

Informatie

Cyanobacteriën worden meestal blauwalgen genoemd, echter het zijn geen algen maar juist bacteriën. Het enige wat ze met ‘gewone’ algen gemeen hebben, is dat ze fotopigment hebben en dus licht gebruiken voor hun groei. Blauwalgen zijn herkenbaar aan de blauwgroene, opaal kleurige matten die ze vormen, hoewel ze ook andere kleuren kunnen hebben variërend van rood tot zwart. De matten die ze vormen kunnen planten geheel bedekken, waardoor de planten verstikken en sterven. Cyanobacteriën zijn op zich niet gevaarlijk voor vissen, echter deze bacteriën kunnen wel schadelijke toxines uitscheiden waardoor bestrijding van deze bacteriën toch zeer gewenst is.

De bestrijding van cyanobacteriën met Cerpofor Aerocol is meestal alleen succesvol als ook de oorzaken van de groei van cyanobacteriën worden aangepakt. Als men deze oorzaken niet aanpakt, dan komen de blauwalgen na de behandeling met Aerocol weer terug!

Cyanobacteriën kunnen om veel redenen de kop op steken maar de meest voorkomende oorzaak is een teveel aan voedingsstoffen in het water, vooral aan fosfaten. Vooral in nieuwe aquaria waar de planten nog niet goed groeien (dit kan wel 1 tot 2 maanden duren!), hebben de blauwalgen geen concurrentie om de aanwezige voedingsstoffen. Samen met de instabiliteit van een opstartend aquarium kan dit leiden tot extreme groei van blauwalgen.

Door tijdelijk de hoeveelheid licht terug te brengen (b.v. van 12 uur/dag tot 8 uur/dag)

welke wel voldoende is voor opstartende planten maar niet voor de sterk groeiende blauwalgen, vermindert hun groei al aanzienlijk. Ook het verminderen van voeding in het water door bij voorbeeld extra water te verversen, helpt dan in de bestrijding van blauwalgen.

Logischerwijs is het stimuleren van de plantengroei de beste manier om het terugkomen van de blauwalgen te voorkomen ná de bestrijding met Aerocol. Let wel, niet in elk aquaria zijn deze factoren de oorzaak en dus kan het noodzakelijk zijn om andere oplossingen te zoeken om de terugkeer van blauwalgen tegen te gaan; vraag uw vakhandelaar om advies!

Bron: www.colombo.nl

Tags: