Colombo – Cerpofor Alparex

Colombo – Cerpofor Alparex

Cerpofor Alparex – is werkzaam tegen onzichtbare parasieten, schimmel en Witte stip.

Inhoudsberekening

Bereken de inhoud van het aquarium zo goed mogelijk: de lengte x breedte x hoogte in decimeters levert de inhoud op van de kale bak in liters. Hiervan moeten dan de planten, de stenen, het kienhout, het zand en dergelijke afgetrokken worden. Meestal is dit 10%, maar in erg volle aquaria meer, tot wel 30%.

Cerpofor Alparex is verkrijgbaar in 100 ml verpakking voor 500 ltr aquariumwater en 1.000 ml voor 5.000 ltr.

Waterkwaliteit

Voor een optimale werking van Cerpofor Alparex en een snelle genezing van zieke vissen is een goede waterkwaliteit essentieel. Test daarom altijd voor en na de behandeling de waterkwaliteit en corrigeer waar nodig.

Dosering

1 ml per 5 liter aquariumwater. De benodigde hoeveelheid in de bijgeleverde maatbeker afpassen, eerst oplossen in 1 ltr aquariumwater en dit over het aquarium verspreiden.

Het water m.b.v. een luchtpomp goed beluchten.

In hardnekkige gevallen mag nagedoseerd worden met de halve dosering op de derde en eventueel de vijfde dag.

Niet over kool of zeoliet filteren; UV-lampen en ozonapparaten tot 1 week na de laatste toediening uitgeschakeld houden. Gedurende de behandeling geen water verversen tenzij een slechte waterkwaliteit hiertoe verplicht; in dat geval 1 ml per 5 ltr toegevoegd leidingwater nadoseren.

Het aquariumfilter dient gewoon aan te blijven gedurende de behandeling. Een behandeling met Cerpofor Alparex verkleurt het water. Om deze verkleuring te verwijderen kunt u 1 week na de laatste toevoeging de wekelijkse waterverversingen hervatten (wij adviseren 10-20%) en kunt u over Norit Actief kool filteren.

Waarschuwing

Zover als bekend, is dit product onschadelijk voor lagere dieren zoals kikkers, garnalen, kreeften en slakken. Helaas kunnen we dit niet garanderen, en dus is gebruik van Cerpofor Alparex bij aanwezigheid van deze dieren geheel voor eigen risico.

Mocht u positieve of negatieve ervaringen, meld het ons via www.colombo.nl of e-mail: info@colombo.nl

Cerpofor Alparex is ontwikkeld voor gebruik in normale gezelschapsaquaria met een pH tussen 7 en 8.5 en een KH van 4-8°DH. Gespecialiseerde aquaria hebben vaak afwijkende waterwaarden waardoor de reactie op Alparex afwijkend kan zijn van normaal; hierbij doelen we op aquaria met een lage pH en/of KH waarden, als wel aquaria welke gebruik maken van osmose water waardoor de geleidbaarheid zeer laag is.

Wildvang vissen kunnen erg gevoelig zijn voor medicijnen en reageren vaak slechter op medicijnen dan gekweekte vissen. Gebruik in deze afwijkende situaties is dan ook geheel voor eigen risico.

  • Alleen voor gebruik bij siervissen in zoetwater aquaria.
  • In de verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren tussen 4 en 32°C.
  • Niet inademen.
  • Vermijd contact met huid en ogen.
  • In geval van inname, onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of etiket tonen.
  • Dit product veroorzaakt permanente vlekken op o.a. kleding en bestrating.

Combinaties

Een toepassing van meer dan 2 preparaten en/of medicijnen in één combinatie is voor eigen risico. Niet gelijktijdig met producten van andere origine toepassen!

Informatie

Witte stip wordt veroorzaakt door Ichthyophthirius multifiliis. Deze ziekte krijgt vooral zijn kans bij verminderde weerstand van de vis, zoals na transport, bij overbevolking, na plaatsing van nieuwe vissen en dergelijke. We zien bij aangetaste vissen witte puntjes van 0,1 tot 1 mm groot, verspreid of bij elkaar in de huid. De vissen schuren zich aan planten of stenen en staan soms (met geknepen vinnen) te schudden in het water. Na verlies van veel (ademend) huidoppervlak, of directe aantasting van de kieuwen, treedt benauwdheid op en tenslotte de dood.

Bij echte schimmel (meestal door de soort Saprolegnia veroorzaakt) zien we rechtopstaande draden, een soort ‘watten proppen’ op de huid en/of kieuwen van de vissen. De schimmel groeit oppervlakkig over de huid maar kan ook diep doordringen in spierweefsel en organen, waar de aangerichte schade tenslotte tot de dood leidt.

Jeuk kan door diverse parasieten veroorzaakt worden, bijvoorbeeld Trichodina, Ichthyobodo en Chilodonella. Evenzo Gyrodactylus (de huidworm) en de Dactylogyrus (de kieuwworm), platte zuigwormen, die 0,3-0,5 mm groot worden. De slijmhuid van de vis is de voornaamste barrière tegen ziekteverwekkers.

Aantasting door de ene parasiet maakt de weg vrij voor de andere. Vaak komen meerdere soorten tegelijk op de huid voor, terwijl de ontsteking dan ook nog verergerd kan worden door bacteriën. Er ontstaat een grauwwitte laag over de huid door overmatige slijmvorming.

Dit is het makkelijkst te zien op de ogen en als men schuin langs de vis kijkt. Ook schuren de vissen zich. Bij verslechtering zien we roodachtige plekken, terwijl de kieuwen opzwellen en de vis versneld gaat ademen. Ernstig aangetaste vissen zijn lusteloos en liggen op de bodem.

Cerpofor Alparex bevat stoffen die zeer actief zijn tegen bovengenoemde aandoeningen. Bovendien heeft het een desinfecterende werking tegen bijkomende bacteriële infecties. Bij een ernstige bacteriële infectie kan beter gericht gewerkt worden met Cerpofor Bactyfec.

Mocht de jeuk na behandeling met Alparex nog aan houden, dan verdient het aanbeveling na 2 weken te behandelen met Cerpofor Dactycid, een specifiek middel tegen huid en kieuwwormen.

Bron: www.colombo.nl

Tags: