Columbo – Cerpofor Bactyfec

Columbo – Cerpofor Bactyfec

Cerpofor Bactyfec – is werkzaam tegen uitwendige bacteriële infecties zoals huidzweren, vinrot en gatenziekte.

Inhoudsberekening

Bereken de inhoud van het aquarium zo goed mogelijk: de lengte x breedte x hoogte in decimeters levert de inhoud op van de kale bak in liters. Hiervan moeten dan de planten, de stenen, het kienhout, het zand en dergelijke afgetrokken worden. Meestal is dit 10%, maar in erg volle aquaria meer, tot wel 30%.

Cerpofor Bactyfec is verkrijgbaar in 100 ml verpakking voor 500 ltr aquariumwater en 1.000 ml voor 5.000 ltr.

Waterkwaliteit

Voor een optimale werking van Cerpofor Bactyfec en een snelle genezing van zieke vissen is een goede waterkwaliteit essentieel. Test daarom altijd voor en na de behandeling de waterkwaliteit en corrigeer waar nodig.

Dosering

Schudden voor gebruik. Bactyfec dient op 3 opeenvolgende dagen gebruikt te worden.

Dag 1: 1 ml per 15 liter aquariumwater.
Dag 2: 1 ml per 15 liter aquariumwater.
Dag 3: 1 ml per 15 liter aquariumwater.

De benodigde hoeveelheid in de bijgeleverde maatbeker afpassen en over het aquarium verspreiden.

De actieve stoffen in Cytofex zijn natuurlijke stoffen en dus kan het zuurstofgehalte in uw aquarium dalen door de biologische afbraak van deze stoffen. Zorg daarom voor een optimale beluchting van uw aquarium, zodat uw vissen ten alle tijden voldoende zuurstof ter beschikking hebben.

Niet over kool of zeoliet filteren; UV-lampen en ozonapparaten tot 1 week na de laatste toediening uitgeschakeld houden.

Gedurende de behandeling geen water verversen tenzij een slechte waterkwaliteit hiertoe verplicht; in dat geval 1 ml per 15 ltr toegevoegd leidingwater nadoseren.

Het aquariumfilter dient gewoon aan te blijven gedurende de behandeling. Eén week na de laatste toevoeging kunt u de wekelijkse waterverversingen hervatten (wij adviseren 10-20%).

Waarschuwing

Zover als bekend, is dit product onschadelijk voor lagere dieren zoals kikkers, garnalen, kreeften en slakken. Helaas kunnen we dit niet garanderen, en dus is gebruik van Cerpofor Bactyfec bij aanwezigheid van deze dieren geheel voor eigen risico. Mocht u positieve of negatieve ervaringen, meld het ons via www.colombo.nl of e-mail: info@colombo.nl.

Cerpofor Bactyfec is ontwikkeld voor gebruik in normale gezelschapsaquaria met een pH tussen 7 en 8.5 en een KH van 4-8°DH. Gespecialiseerde aquaria hebben vaak afwijkende waterwaarden waardoor de reactie op Bactyfec afwijkend kan zijn van normaal; hierbij doelen we op aquaria met een lage pH en/of KH waarden, als wel aquaria welke gebruik maken van osmose water waardoor de geleidbaarheid zeer laag is.

  • Wildvang vissen kunnen erg gevoelig zijn voor medicijnen en reageren vaak slechter op medicijnen dan gekweekte vissen.
  • Gebruik in deze afwijkende situaties is dan ook geheel voor eigen risico.
  • Alleen voor gebruik bij siervissen in zoetwater aquaria.
  • In de verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren tussen 4 en 32°C.
  • Niet inademen.
  • Vermijd contact met huid en ogen.
  • In geval van inname, onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of etiket tonen.

Combinaties

Een toepassing van meer dan 2 preparaten en/of medicijnen in één combinatie is voor eigen risico. Niet gelijktijdig met producten van andere origine toepassen!

Informatie

gatenziekte, huidzweren, bekschimmel en vinrot, worden veroorzaakt door bacteriën, voornamelijk door de soort Cytophaga columnaris (vroeger Flexibacter genoemd).

Als de slijmlaag van de huid beschadigd is (bijvoorbeeld door schuren of een andere ziekte, zoals witte stip), kunnen de bacteriën aanslaan. Vanuit de beschadigde plek breiden ze zich cirkelvormig uit, waardoor ronde gaten of zweren ontstaan.

De afgestorven huid wordt eerst wit, waardoor het lijkt of de vis vol witte plekken zit. Dit wordt heel vaak met schimmel verwisseld. Valt de witte huid eraf, dan krijgen we een rood gat, de “huidzweer”.

Op de bek zien we witte compacte plekken: “bekschimmel”. De vinnen kunnen zo erg aangetast worden, dat ze er in flarden bijhangen: “Vinrot”. De vissen worden lusteloos en als ook nog de kieuwen of inwendige organen worden aangetast, dan volgt een snelle dood.

Omdat Cerpofor Bactyfec alleen effectief is tegen uitwendige bacteriële infecties, worden inwendige bacteriële infecties niet of nauwelijks aangepakt. Mocht dit het geval zijn, dan is het raadzaam om een dierenarts te consulteren, welke bij voorkeur gespecialiseerd is in visziektes.

Bron: http://www.colombo.nl/

Tags: