JBL – Aradol Plus 250

JBL – Aradol Plus 250

Werkzame stof:
Diflubenzuron

100 ml suspensie voor toevoeging aan 500 liter aquariumwater

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling in volgorde van de werkzame stoffen:
100 ml suspensie bevatten: 164 mg diflubenzuron

Geneesmiddel tegen karperluis (Argulus), ankerworm (Lernaea), kieuwkreeftje (Ergasilus enz.) en andere parasitische kreeftachtigen (pissebedden) bij siervissen in zoeten zeewateraquaria.

Met karperluizen besmette vissen worden schuw, gedragen zich abnormaal – met name springen ze, voornamelijk ‘s nachts – en ze proberen zich tegen stenen te schuren. De steken van karperluizen kunnen huidontstekingen veroorzaken.

Karperluizen zijn met het blote oog als 4 – 12 mm grote, als een vingernagel gevormde parasieten te herkennen.

Ankerwormen zijn licht gekleurde, langwerpige, staaf- of takvormige beestjes met twee lange eizakken en duidelijk te zien. Ze steken hun kop in de schubzakjes, die daardoor ontstoken raken.

Bij de kieuwkreeftjes zijn alleen de vrouwtjes parasitisch.

Een besmetting met kieuwkreeftjes is met het blote oog als licht gekleurde, op staafjes lijkende structuren (na voorzichtig optillen van de kieuwdeksels) te herkennen. Daar de kreeftjes binnen de kieuwen vaak van locatie veranderen, kan een groot gedeelte van het kieuwweefsel aangetast zijn.

Contra-indicaties:
geen bekend

Waarschuwingen:
Aradol Plus 250 werkt niet als de temperatuur van het water minder dan 18°C bedraagt; daarom alleen toepassen bij een temperatuur van meer dan 18° C.

Niet toepassen bij ongewervelde dieren (koralen, slakken, schelpen, kreeftachtigen enz.) in zeewater en bij alle soorten kreeftachtigen in zoet water.

Het heeft alleen zin om ankerwormen te bestrijden als per vis slechts één of twee wormen te vinden zijn. Wij adviseren om ernstig aangetaste dieren op verantwoorde wijze te doden, omdat het diep in de huid stekende deel van de ankerworm, die door het geneesmiddel wordt gedood, een secundaire vergiftiging van de aangetaste vis veroorzaakt, die hij niet overleeft.

Bijwerkingen:
Geen bekend. Indien u bijwerkingen bij uw vissen waarneemt, verzoeken wij u ons en uw dierenarts of apotheek daarvan op de hoogte te stellen.


Voor siervissen in aquaria

Toepassing:
Vóór gebruik eventueel voorhanden actieve kool uit het filter verwijderen, UV-C apparatuur en CO2-bemesting afzetten. In zeewateraquaria eveneens de eiwitafschuimer en ozonisator uitschakelen.

Vóór gebruik 50% van het water verversen. Tijdens de behandeling het aquarium door middel van een membraanpomp met uitstroomsteen van extra zuurstof voorzien. JBL Aradol Plus 250 moet in de ochtend aan het water worden toegevoegd. Daarna het gedrag van de vissen goed observeren.

Dosering en duur van de toepassing:
De fles gedurende één minuut krachtig schudden.

1e dag: 10 ml op 50 liter water.

8e dag: 50 % van het water verversen.

14e dag: 10 ml op 50 liter water

Op de 22e dag is de behandeling beëindigd.

Aanbevolen manier van voeren gedurende de behandeling:
Na het begin van de behandeling de vissen 3 dagen niet voeren. Vanaf dag 4 weer beginnen te voeren met een geringere hoeveelheid voer.

Filtratie gedurende de behandeling:
Biologisch zeer actieve filters die al geruime tijd niet meer zijn schoongemaakt kunnen de werking van het geneesmiddel gedeeltelijk ongedaan maken. Wij adviseren daarom om het filter vóór toediening van het middel schoon te maken.

Maatregelen bij overdosering, onderbreken of staken van de behandeling: Na constatering van een overdosering de helft van het water verversen.

Na afloop van de behandeling:
Na afloop van de behandeling het water gedurende 24 uur door actieve kool filtreren om restanten geneesmiddel te verwijderen. Daarna de actieve kool volgens voorschrift deponeren. Door toevoeging van een bacteriestarter aan het aquariumwater kunt u de aangetaste kolonie micro-organismen helpen zich te herstellen.

Tijdens de behandeling en de eerste dagen daarna dagelijks de ammonium/ammoniak- en nitrietwaarden controleren.

Als de nitrietwaarde meer dan 0,5 mg/l bedraagt, moet onmiddellijk de heft van het water vervangen en een bacteriestartmiddel aan het aquariumwater toegevoegd worden.

Tegen de inwerking van licht en warmte beschermen, in de originele verpakking bewaren.

  • Op een voor kinderen onbereikbare plaats bewaren.
  • Niet geschikt voor toepassing bij dieren die voor de productie van levensmiddelen zijn bestemd.
  • Voor dieren. Na bereiken van de vervaldatum niet meer gebruiken.
  • Niet samen met andere geneesmiddelen toepassen.
  • Door tegelijk een waterzuiveringsmiddel of zout toe te passen neemt de werking van het geneesmiddel af.
  • Ch.-B. en vervaldatum: zie verpakking

Bron: www.jbl.de

Tags: