JBL – Ektol bac Plus 250

JBL – Ektol bac Plus 250

Ektol bac Plus 250 (K1) 100 ml oplossing voor toevoeging aan 500 liter aquariumwater

Ektol bac Plus 250 (K2) 100 ml oplossing voor toevoeging aan 500 liter aquariumwater

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling in volgorde van de werkzame stoffen:

100 ml Ektol bac Plus 250 (K1) bevatten:

750 mg benzalkonium chloride;

600 mg methylthioninium chloride

100 ml Ektol bac Plus 250 (K2) bevatten:

8000 mg povidon-jodium

Geneesmiddel voor aquariumvissen ter bestrijding van bacteriële infecties veroorzaakt door Aeromonas, Pseudomonas, Columnaris en andere bacteriën. Open zweren, stipvormige bloedingen, met bloed doorlopen plekken aan de beginpunten van de vinnen, de kieuwdeksels en aan de aars, builachtige gezwellen, afstaande kieuwdeksels met gelig-wit verkleurde kieuwen en een sterk versnelde ademhaling, uitpuilende ogen en buikwaterzucht zijn de vaak voorkomende symptomen van dit soort infecties. Maar ook als de vissen een opvallend gedrag vertonen dat erop duidt dat ze weliswaar ziek zijn maar nog geen definitieve diagnose mogelijk is (stijve vinnen, schuren tegen objecten) helpt Ektol bac Plus 250 veilig en betrouwbaar.

Contra-indicaties:
Geen bekend.

Waarschuwingen:
Bij ongewervelde dieren in zoet water (garnalen, kreeften, slakken enz.) kunnen overgevoeligheden optreden. Het verdient daarom aanbeveling deze dieren voor de zekerheid van de behandeling uit te sluiten. Vissen zonder schubben (modderkruipers en meervallen), levendbarende en verzwakte vissen kunnen overgevoelig op het geneesmiddel reageren. In deze gevallen de behandeling met de halve dosis beginnen en de dosis daarna geleidelijk opvoeren.

Bijwerkingen:
In geval van een te hoge dosering of bij verzwakte vissen is het in zelden voorkomende gevallen mogelijk dat de dieren zich binnen 10 minuten na toediening van component 2 apathisch gedragen of een versnelde ademhaling vertonen. Volg in dit geval de aanwijzingen onder “Maatregelen bij overdosering”.

Indien u nog meer bijwerkingen bij uw vissen waarneemt, verzoeken wij u ons en uw dierenarts of apotheek daarvan op de hoogte te stellen.

Toepassing:
Vóór en tijdens de behandeling eventueel voorhanden actieve kool uit het filter verwijderen en UV-C apparatuur, CO2-bemesting, eiwitafschuimer en ozonisator afzetten. Vóór de behandeling de helft van het water verversen.

Tijdens de behandeling het aquarium door middel van een membraanpomp met een uitstroomsteen van extra zuurstof voorzien. JBL Ektol bac Plus 250 moet in de ochtend aan het water worden toegevoegd. Daarna het gedrag van de vissen goed observeren.

Dosering en duur van de behandeling:
Voor zover geen andersluidend voorschrift:

Dag 1:   10 ml Ektol bac Plus 250 K1 (component 1) per 100 liter in de ochtenduren aan het water toevoegen.

Dag 2:   5 ml Ektol bac Plus 250 K2 (component 2) per 100 liter in de ochtenduren aan het water toevoegen.

Dag 3:   5 ml Ektol bac Plus 250 K2 (component 2) per 100 liter in de ochtenduren aan het water toevoegen.

Dag 4:   De helft van het water verversen. Daarna 10 ml Ektol bac Plus 250 K1 (component 1) per 100 liter in de ochtenduren aan het water toevoegen.

Dag 5:   5 ml Ektol bac Plus 250 K2 (component 2) per 100 liter in de ochtenduren aan het water toevoegen.

Dag 6:   5 ml Ektol bac Plus 250 K2 (component 2) per 100 liter in de ochtenduren aan het water toevoegen.

Dag 7:   De helft van het water verversen. Daarmee is de behandeling beëindigd.

Bij zacht water met een carbonaathardheid van minder dan 8 °d mag niet meer dan 50 % van de aangegeven dosis van component K1 worden toegediend.

Bij vissen uit de Oost-Afrikaanse slenkmeren (Malawimeer, Tanganyikameer, Victoriameer) component 2 van JBL Ektol bac Plus 250 slechts voor de helft doseren (5 ml op 200 liter water).

Duur van de behandeling:
In de meeste gevallen zal het ziektebeeld na een enkele behandelingscyclus duidelijk verbeteren of zelfs geheel verdwijnen. In ernstige gevallen mag de behandeling zoals beschreven (punt 1 t/m 7) worden herhaald.

Aanbevolen manier van voeren gedurende de behandeling:
Geef de vissen minder voer gedurende de behandeling.

Aanbevolen manier van filtreren gedurende de behandeling:
JBL Ektol bac Plus 250 heeft een fatale werking op de nuttige bacteriën in het filter. Aangezien vele ziekteverwekkende kiemen in de filtermassa’s kunnen overleven, adviseren wij om het filter grondig schoon te maken of, wat nog beter is, om de filtermassa‘s te vervangen.

Maatregelen bij overdosering, onderbreken of staken van de behandeling:
Na constatering van een overdosering de helft van het water verversen.

Na afloop van de behandeling:
Na afloop van de behandeling het aquariumwater gedurende 24 uur door een filter met actieve kool filtreren om geneesmiddelrestanten te verwijderen. Daarna de kool volgens voorschrift als afval deponeren. Door toevoeging van een bacteriestarter aan het aquariumwater kunt u de aangetaste microorganismen helpen zich te herstellen.

Tijdens de behandeling en de eerste dagen daarna dagelijks de ammonium/ammoniak- en nitrietwaarden controleren. Als de nitrietwaarde hoger is dan 0,5 mg/l moet onmiddellijk de helft van het water worden vervangen en een bacteriestartmiddel aan het aquariumwater toegevoegd worden.

Tegen de inwerking van licht en warmte beschermen, in de originele verpakking bewaren.

  • Buiten bereik van kinderen bewaren.
  • Niet geschikt voor toepassing bij dieren die voor de productie van levensmiddelen zijn bestemd.
  • Voor dieren. Het geneesmiddel na afloop van de aangegeven vervaldatum niet meer gebruiken.
  • Niet samen met andere geneesmiddelen toepassen.
  • Door het gebruik van een waterzuiveringsmiddel neemt de werking van dit geneesmiddel af.
  • De werkzame stof veroorzaakt een verkleuring van het water die na korte tijd vanzelf verdwijnt.
  • Met het verkleuren van decoratieve objecten van kunststof en van voegen van transparante siliconen moet rekening worden gehouden.
  • Per ongeluk gemorst geneesmiddel kan textiel blijvend van kleur veranderen.
  • Ch.-B. en vervaldatum: zie verpakking.

Bron: www.jbl.de

Tags: