JBL – Ektol Cristal

JBL – Ektol Cristal

80 g poeder voor toevoeging aan 800 liter aquariumwater 240 g poeder voor toevoeging aan 2.400 liter aquariumwater JBL Ektol cristal bestaat uit een zoutmengsel dat zuurstof vrijzet en tegen stress bij zoetwatervissen werkt en de regeneratie van de slijmhuid ondersteunt.

Stress bij vissen is o.a. het gevolg van verkeerd gezelschap, een te grote vispopulatie, verkeerd voedsel, een verkeerde temperatuur, een niet doorgevoerde quarantaine bij aanvullingen van de vispopulatie of belast water (verhoogde nitrietwaarde) als gevolg van onvoldoende of gestoorde filtratie (stroming te sterk/zwak). Vissen die aan stress lijden vertonen o.a. apathisch gedrag, verschuilen zich, lijden aan kleurverlies, hebben geen eetlust of vertonen een versnelde ademhaling hoewel het water voldoende zuurstof bevat.

Dankzij de door JBL Ektol cristal vrijgezette zuurstof wordt enerzijds de ademhaling vergemakkelijkt en anderzijds het binnendringen van schadelijke ionen, bv. nitriet, in het lichaam via de kieuwen verminderd.

JBL Ektol cristal heeft een ondersteunende werking bij de medicamenteuze behandeling van in de slijmhuid van de vissen nestelende parasieten.

JBL Ektol cristal stimuleert de vissen tot een snellere regeneratie van de slijmhuid. Met name bij levendbarende vissen, die oorspronkelijk uit een streek met brak water komen of tijdens de kweek aan harder water zijn gewend, bevordert JBL Ektol cristal de stabiliteit van de vissen door aanpassing van het zoutgehalte.

Waarschuwingen:
Het komt voor dat ongewervelde dieren in zoet water (garnalen, kreeften enz.) het middel niet verdragen. In dit geval mag JBL Ektol cristal alleen in kleinere doses worden toegediend.

JBL Ektol cristal wordt niet voor langdurige toepassing aanbevolen; dit geldt met name bij doseringen van meer dan 0,2 g/l, omdat dan met groeistoornissen bij waterplanten rekening moet worden gehouden.

Indien een overdosering wordt geconstateerd, moet de helft van het water worden vervangen.

Toepassing:
Vóór gebruik eventueel voorhanden actieve kool uit het filter verwijderen, UV-C apparatuur en CO2-bemesting afzetten.

Vóór toediening 50 % van het water verversen. Gedurende de behandeling het aquarium door middel van een membraanpomp met uitstroomsteen van zuurstof voorzien.

JBL Ektol cristal moet in de ochtend aan het water worden toegevoegd.

Daarna het gedrag van de vissen goed observeren.

Dosering en duur van de behandeling:
Dosering en duur van de behandeling zijn afhankelijk van het doel.

 1. Bij onwelzijn of stress-situaties in zoetwateraquaria: 1 afgestreken theelepel (ca. 5 g) JBL Ektol cristal op 50 liter water (0,1 g/l) gedurende 7 dagen. Na afloop 50 % van het water verversen.
 2. Bij aanvulling van de vispopulatie met nieuwe vissen, met name levendbarende tandkarpers: 1 afgestreken theelepel (ca. 5 g) JBL Ektol cristal op 25 liter water (0,2 g/l) gedurende 7 dagen. Na afloop 50 % van het water verversen.
 3. Indien het aquariumwater belast is (te hoge nitrietwaarde): 1 afgestreken theelepel (ca. 5 g) JBL Ektol cristal op 50 liter water (0,1 g/l) gedurende 7 dagen. Na afloop 50 % van het water verversen.
 4. Ter ondersteuning van medicamenteuze behandelingen: 1 afgestreken theelepel (ca. 5 g) JBL Ektol cristal op 50 liter water (0,1 g/l) op de 1e en 3e dag (totale dosis 0,2 g/l) tegelijk met geneesmiddelen tegen ectoparasieten, bacteriën of schimmels (tenzij iets anders wordt voorgeschreven) toedienen. In ernstige gevallen mag op de 5e dag een derde dosering worden toegediend (totale dosis = 0,3 g/l). In de meeste gevallen is na 2 doseringen een verbetering te constateren. Indien nodig mag de behandeling zoals hierboven beschreven worden herhaald. Vóór iedere herhaling van de behandeling 50 % van het water verversen.
 5. Na afloop van de medicamenteuze behandeling van een uitwendige aandoening: Na afloop van een medicamenteuze behandeling dient het water gedurende 24 uur via actieve kool (JBL CarboMec activ) te worden gefiltreerd en vervolgens voor 50 % te worden vervangen. Daarna gedurende 7 dagen 1 afgestreken theelepel (ca. 5 g) JBL Ektol cristal aan 100 l water (0,05 g/l) toevoegen. Hierna 30 % van het water verversen.
 6. Voor zoutbaden: JBL Ektol cristal is eveneens geschikt als kortstondig zoutbad. Daar de getolereerde zoutconcentratie afhankelijk is van de soort vis, kunnen hier geen algemeen geldige adviezen worden gegeven. Informeer daarom bij uw speciaalzaak naar de door de betreffende vissoort getolereerde zoutconcentratie of zoek dit op in de vakliteratuur.

De maximale dosis van 3 gram per liter voor een zoutbad van 10 minuten in een apart aquarium of emmer mag niet worden overschreden. De behandeling moet onder toezicht plaatsvinden; bij iedere negatieve reactie van de vissen (bv. als ze op hun zij gaan liggen) het zoutbad onmiddellijk staken en de vissen in overeenkomstig getemperd en toebereid vers water overzetten.

1 afgestreken theelepel komt overeen met ongeveer 5 g JBL Ektol cristal;

1 volle theelepel bevat ongeveer 12 g JBL Ektol cristal.

Bij zacht water met een carbonaathardheid van minder dan 8 ° d de dosering met de helft verminderen.

Aanbevolen manier van voeren tijdens de behandeling:
Wanneer de behandeling alleen met JBL Ektol cristal plaatsvindt, kunt u gewoon doorgaan met uw vissen de gebruikelijke hoeveelheid voer geven. Ter ondersteuning van een behandeling met geneesmiddelen is de hoeveelheid voer afhankelijk van de voorschriften in de bijsluiter(s) van de/het betreffende geneesmiddel(en).

Filtratie tijdens de behandeling:
Wij adviseren om het filter vóór de behandeling schoon te maken.

Na afloop van de behandeling: Na afloop adviseren w ij o m h et w ater gedurende 24 uur via een filter met actieve kool (JBL Carbomec activ) te filtreren. Daarna de actieve kool verwijderen en volgens de plaatselijke voorschriften deponeren. Door toevoeging van een bacteriestarter (JBL Denitrol) aan het aquariumwater kunt u de aangetaste

micro-organismen helpen zich te herstellen.

Tijdens de behandeling en de eerste dagen daarna dagelijks de ammonium/ ammoniak- en nitrietwaarden controleren. Als de nitrietwaarde hoger is dan 0,5 mg/l moet onmiddellijk de helft van het water worden vervangen en een bacteriestartmiddel (JBL Denitrol) aan het aquariumwater worden toegevoegd.

Tot slot ter ondersteuning van het immuunsysteem van de vissen gedurende een week dagelijks een dosis JBL Acclimol aan het water toevoegen .

 • JBL Ektol cristal voor kinderen onbereikbaar bewaren.
 • Door gelijktijdige toepassing van een waterzuiveringsmiddel kan de werkzaamheid van JBL Ektol cristal afnemen.
 • Niet toepassen bij dieren die voor consumptie zijn bestemd.
 • Na afloop van de vervaldatum niet meer gebruiken.
 • Tegen licht, warmte en vocht beschermen, in de originele verpakking donker en droog bewaren.
 • Ch.-B. en vervaldatum: zie verpakking.

Bron: www.jbl.de

Tags: