JBL – Ektol fluid Plus 250

JBL – Ektol fluid Plus 250

100 ml oplossing voor toevoeging aan 500 l aquariumwater

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling in volgorde van de werkzame stoffen:
100 ml bevatten: 435 mg benzalkonium chloride, 100 mg methyleenblauw

Geneesmiddel voor aquariumvissen ter bestrijding van vinrot en andere uitwendige bacteriële infecties veroorzaakt door bacteriën van de orden Aeromonas, Pseudomonas, Columnaris en andere. „Afgevallen“ vinnen (vinrot), zweren en de zogenoemde bekschimmel zijn vaak voorkomende symptomen van deze infecties. Ook als vissen zich opvallend beginnen te gedragen (stijve vinnen, schuren tegen objecten), maar nog geen definitieve diagnose mogelijk is, helpt Ektol fluid Plus 250 veilig en betrouwbaar.

Contra-indicaties:
Geen bekend.

Waarschuwingen:
Bij ongewervelde dieren in zoet water (garnalen, kreeften enz.) kunnen overgevoeligheden optreden. Het verdient daarom aanbeveling om deze dieren voor de zekerheid van de behandeling uit te sluiten. Vissen zonder schubben (modderkruipers en meervallen) en verzwakte vissen kunnen overgevoelig op het geneesmiddel reageren. In deze gevallen de behandeling met de halve dosis beginnen en de dosis daarna voorzichtig opvoeren.

Bijwerkingen:
Geen bekend. Indien u bijwerkingen bij uw vissen waarneemt, verzoeken wij u ons en uw dierenarts of apotheek daarvan op de hoogte te stellen.

Toepassing:
Voor de duur van de behandeling eventueel voorhanden actieve kool uit het filter verwijderen, UV-C apparatuur en CO2-bemesting afzetten en in zeewateraquaria bovendien de eiwitafschuimer en ozonisator uitschakelen. Tijdens de behandeling het aquarium door middel van een membraanpomp met een uitstroomsteen goed beluchten. Vóór de behandeling de helft van het water verversen.

JBL Ektol fluid Plus 250 moet in de ochtend aan het water worden toegevoegd. Daarna het gedrag van de vissen goed observeren.

Dosering en duur van de behandeling:

Indien niets anders is aangegeven:
10 ml op 50 l water op de 1e dag. Indien noodzakelijk de behandeling op de 5e dag met een gehele dosis herhalen.

Onmiddellijk voor de herhaaldosis moet ca. 30 – 50 % van het water worden ververst.

Bij zacht water met een carbonaathardheid van minder dan 8° d mag niet meer dan 50 % van de aangegeven dosis wordentoegediend. Bij een carbonaathardheid van meer dan 15 °d mag de dosis tot 125 % worden verhoogd.

Jonge vissen en levendbarende tandkarpers:
10 ml op 100 l water op de 1e dag; indien noodzakelijk, op de 5e dag de behandeling met 10 ml op 100 l water herhalen. Onmiddellijk vóór toediening van de vervolgdosis ca. 30 – 50 % van het water verversen.

De opmerking over de carbonaathardheid in bovenstaande alinea is ook op deze vissen van toepassing.

Duur van de behandeling:
In de meeste gevallen zal het ziektebeeld na een enkele dosis duidelijk verbeteren of zelfs geheel verdwijnen. Indien nodig, mag de behandeling zoals beschreven worden herhaald.

Aanbevolen manier van voeren gedurende de behandeling:
Geef de vissen minder voer gedurende de behandeling.

Filtratie gedurende de behandeling:
Ektol fluid Plus 250 heeft een fatale werking op de nuttige bacteriën in het filter.

Aangezien vele ziekteverwekkende kiemen in de filtermassa’s kunnen overleven, adviseren wij om het filter grondig schoon te maken of, wat nog beter is, om de filtermassa‘s te vervangen.

Maatregelen bij overdosering, onderbreken of staken van de behandeling:
Na constatering van een overdosering de helft van het water verversen.

Na afloop van de behandeling:
Na afloop van de behandeling het aquariumwater gedurende 24 uur door een filter met actieve kool filtreren om geneesmiddelrestanten te verwijderen. Daarna de kool volgens de voorschriften deponeren. Door toevoeging van een bacteriestarter aan het aquariumwater kunt u de aangetaste micro-organismen helpen zich te herstellen.

Tijdens de behandeling en de eerste dagen daarna dagelijks deammonium/ammoniak- en nitrietwaarden controleren. Als de nitrietwaarde hoger is dan 0,5 mg/l moet onmiddellijk de helft van het water worden vervangen en een bacteriestartmiddel aan het aquariumwater worden toegevoegd.

Tegen licht en warmte beschermen, in de originele verpakking bewaren.

  • Buiten bereik van kinderen bewaren.
  • Niet geschikt voor toepassing bij dieren die voor de productie van levensmiddelen zijn bestemd.
  • Diergeneesmiddel. Na afloop van de aangegeven vervaldatum niet meer gebruiken.
  • Niet samen met andere geneesmiddelen toepassen.
  • Door het gebruik van een waterzuiveringsmiddel neemt de werking van dit geneesmiddel af.
  • De werkzame stof veroorzaakt een verkleuring van het water die na korte tijd vanzelf verdwijnt.
  • Met het verkleuren van decoratieve elementen van kunststof en van voegen van transparante siliconen moet rekening worden gehouden.
  • Per ongeluk gemorst geneesmiddel kan textiel irreversibel van kleur veranderen.
  • Indien u vragen hebt over de toepassing van het middel kunt u zich tot uw dierenarts of apotheek wenden.
  • Ch.-B. en vervaldatum: zie verpakking

Bron: www.jbl.de

Tags: