JBL – Furanol Plus 250

JBL – Furanol Plus 250

Dit product mag in Nerdeland niet worden verkocht. (Bron: JBL)

Werkzame stof:
Nifurpirinol, 20 tabletten voor toevoeging aan 500 liter aquariumwater, 1 tablet bevat: 7,5 mg Nifurpirinol

Geneesmiddel voor siervissen in zoet- en zeewateraquaria tegen inwendige en uitwendige bacteriële infecties veroorzaakt door Aeromonas, Pseudomonas, Columnaris, Flexibacter, Streptokokken en andere bacteriën. JBL Furanol Plus 250 wordt goed verdragen, wordt via de kiemen zeer goed opgenomen en is reeds na enkele minuten in therapeutisch werkzame concentraties in alle organen aantoonbaar.

Gezwelachtige, bloederige uitbarstingen en kraterachtige verdiepingen in de huid (vaak waarneembaar bij koudwatervissen), stipvormige bloedingen, bloederig doorlopen plekken aan de beginpunten van de vinnen, de kieuwdeksels en aan de aars, builachtige gezwellen, gerafelde, licht gekleurde, troebel aandoende vinnen, loskomende delen van de huid of huidschilfers zijn meestal de symptomen van een bacteriële infectie.

In een gevorderd stadium zijn een opzwellend lichaam (buikwaterzucht) met opstaande schubben, uitpuilende ogen, verdonkering van de huidkleur, abnormale zwembewegingen en vermagering waarneembaar.

Contra-indicaties:
Geen bekend.

Waarschuwingen:
Niet toepassen bij ongewervelde dieren (koralen, anemonen enz.) in zeewater. JBL Furanol Plus 250 wordt over het algemeen door ongewervelde dieren in zoet water (garnalen, kreeften, slakken enz.) goed verdragen.

Bijwerkingen:
Geen bekend. Indien u bijwerkingen bij uw vissen waarneemt, verzoeken wij u ons en uw dierenarts of apotheek daarvan op de hoogte te stellen.

Wijze van gebruik:
Vóór en tijdens het gebruik eventueel voorhanden actieve kool uit het filter verwijderen, UV-C apparatuur, CO2-bemesting, eiwitafschuimer en ozonisator afzetten. Vóór de behandeling de helft van het water verversen.

Tijdens de behandeling het aquarium door middel van een membraanpomp met een uitstroomsteen van extra zuurstof voorzien.

JBL Furanol Plus 250 moet altijd in de ochtend aan het water worden toegevoegd. Daarna het gedrag van de vissen goed observeren.

Dosering en duur van de behandeling:

Dosering voor een bad van lange duur:
Per 50 liter water 2 tabletten toevoegen. In ernstige gevallen 2 tabletten op 25 liter. Los het benodigde aantal tabletten op in een beker met aquariumwater en voeg het mengsel daarna aan het aquariumwater toe.

Maximaal verblijf in het aquarium:
5 dagen. Vanaf dag 3 de nitrietwaarde controleren. Als de waarde meer dan 0,5 mg/l bedraagt, de behandeling staken. Nadat de behandeling is beëindigd, het water 24 uur via actieve kool filtreren, zodat restanten geneesmiddel uit het water verdwijnen. De actieve kool vervolgens volgens voorschrift als afval deponeren.

Daarna 50% van het water verversen. Indien noodzakelijk mag de behandeling zoals hierboven beschreven op de 7e dag worden herhaald.

Duur van de behandeling:
In de meeste gevallen zal het ziektebeeld na een enkele dosis duidelijk verbeteren of zelfs geheel verdwijnen. In ernstige gevallen mag de behandeling als bad van lange duur worden herhaald.

Aanbevolen manier van voeren tijdens de behandeling:
Tenzij de vissen weigeren te eten, kunt u tijdens de behandeling doorgaan met voeren.

Aanbevolen manier van filtreren tijdens de behandeling:
JBL Furanol Plus 250 heeft een fatale werking op de nuttige bacteriën in het filter. Aangezien vele ziekteverwekkende bacteriën in staat zijn de behandeling in de filtermassa’s te overleven, adviseren wij om het filter grondig schoon te maken of, wat nog beter is, de filtermassa’s te vervangen.

Maatregelen bij overdosering, onderbreken of staken van de behandeling:
JBL Furanol Plus 250 mag tot maximaal de dubbele dosering worden toegepast. Indien u constateert dat de dosis meer dan de dubbele hoeveelheid bedraagt, moet de helft van het water ververst worden.

Na afloop van de behandeling: Na afloop van de behandeling het aquariumwater gedurende 24 uur door een filter met actieve kool filtreren om geneesmiddelrestanten te verwijderen. Daarna de kool volgens voorschrift als afval deponeren. Door toevoeging van een bacteriestarter aan het aquariumwater kunt u de aangetaste micro-organismen helpen zich te herstellen.

Tijdens de behandeling en de eerste dagen daarna dagelijks de ammonium/ammoniaken nitrietwaarden controleren. Als de nitrietwaarde hoger is dan 0,5 mg/l moet onmiddellijk de helft van het water worden vervangen en een bacteriestartmiddel aan het aquariumwater worden toegevoegd.

Tegen de inwerking van licht en warmte beschermen, in de originele verpakking bewaren.

  • Buiten bereik van kinderen bewaren.
  • Niet geschikt voor toepassing bij dieren die voor de productie van levensmiddelen zijn bestemd.
  • Voor dieren. Na bereiken van de vervaldatum het geneesmiddel niet meer gebruiken.
  • Niet samen met andere geneesmiddelen toepassen.
  • Door het gebruik van een waterzuiveringsmiddel neemt de werking van dit geneesmiddel af.
  • De werkzame stof veroorzaakt een verkleuring van het water die tijdens de behandeling na enige tijd vanzelf weer verdwijnt.
  • Ch.-B. en vervaldatum: zie verpakking

Bron: www.jbl.de

Tags: