JBL – Nedol Plus 250

JBL – Nedol Plus 250

Werkzame stof:

Benzimidazol

100 ml suspensie voor toevoeging aan750 l aquariumwater

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling in volgorde van de werkzame stoffen:

100 ml suspensie bevatten: 9375 mg benzimidazol

Geneesmiddel tegen haarwormen (Capillaridae), aarsmaden (Oxyuridae), freeskopwormen (Camallanidae) en andere nematoda bij siervissen in zoet- en zeewateraquaria.

De volgende algemene symptomen kunnen op een door bovengenoemde wormen veroorzaakte infectie duiden: besmette vissen vermageren, hoewel ze genoeg voer krijgen. De uitwerpselen van de vissen zijn soms wit en slijmerig, omdat de parasieten de darmwand beschadigen en deze dan met de uitwerpselen uitgescheden wordt.

Attentie:

Slijmerige, witte uitwerpselen kunnen eveneens het gevolg zijn van een verkeerde voeding of van een door flagellaten veroorzaakte aandoening. Dit symptoom is daarom alleen in verbinding met andere eerder genoemde symptomen een teken dat de vis(sen) aan draadwormen lijden. Besmette vissen die normaal in scholen leven, vermageren en scheiden zich af van de school. Enkele vissen liggen op de bodem en maken draaiende bewegingen.

Of vissen aan freeskopwormen (Camallanus) lijden, is relatief eenvoudig te zien: het achterste gedeelte van de rode vrouwtjes hangt zo nu en dan iets uit de aars van de besmette vissen om larven af te zetten. Zekerheid bij de diagnose geeft met uitzondering van de freeskopwormen alleen een microscopisch onderzoek.

Tegenindicaties:

geen bekend

Waarschuwingen:

Niet toepassen bij ongewervelde dieren (koralen, slakken, schelpdieren, garnalen, enz.) in zoet- en zeewater.

Gedurende de behandeling moet het aquarium voortdurend geobserveerd worden. Zodra u constateert dat de vissen het middel niet verdragen, moet ongeveer 50% van het water onmiddellijk worden ververst.

Bijwerkingen:

Geen bekend.

Nedol wordt doorgaans door alle vissen goed verdragen. Indien u bijwerkingen bij uw vissen waarneemt, verzoeken wij u ons en uw dierenarts of apotheek daarvan op de hoogte te stellen.

Voor siervissen in een aquarium

Toepassing:

Gedurende de behandeling eventueel voorhanden actieve kool uit het filter verwijderen, UV-C apparatuur en CO2-bemesting afzetten. In zeewateraquaria eveneens de eiwitafschuimer en ozonisator uitschakelen.

Vóór de behandeling 50% van het water verversen.

Tijdens de behandeling het aquarium door middel van een membraanpomp met een uitstroomsteen van extra zuurstof voorzien.

JBL Nedol Plus 250 moet principieel ’s ochtends worden toegediend.

De dieren daarna goed observeren.

Dosering en duur van de toepassing:

De fles vóór toepassing gedurende 1 minuut krachtig schudden.

Bij haarwormen, aarsmaden en andere Nematoda met uitzondering van de freeskopworm (Camallanus):

 1. 50 % van het water verversen.
 2. 10 ml op 75 liter water. Voeg het geneesmiddel aan het water toe op een plek in het aquarium waar het water in beweging is.
 3. 9 dagen wachten. Gedurende deze tijd met behulp van een uitstroomsteen of door het water in beweging te houden voor een goede zuurstofaanvoer zorgen.
 4. Op de 10e dag 30 % van het water verversen en daarna gedurende 24 uur via actieve kool filtreren. De actieve kool vervolgens volgens voorschrift deponeren. De behandeling is nu beëindigd.
 5. De behandeling na 3 weken herhalen (punt 1 t/m 4), opdat inmiddels uitgekomen larven eveneens worden gedood.

Freeskopworm (Camallanus):

 1. 50 % van het water verversen.
 2. 10 ml op 75 liter water. Voeg het geneesmiddel aan het water toe op een plek in het aquarium waar het water in beweging is.
 3. 9 dagen wachten. Gedurende deze tijd met behulp van een uitstroomsteen of door het water in beweging te houden voor een goede zuurstofaanvoer zorgen.
 4. Op de 10e dag 80 % van het water verversen en de behandeling herhalen (punt 2 en 3).
 5. Op de 20e dag 80 % van het water verversen en de behandeling nogmaals herhalen (punt 2 en 3).
 6. Op de 30e dag 30 % van het water verversen en vervolgens gedurende 24 uur via actieve kool filtreren. Daarmee is de behandeling beëindigd.

Aanbevolen manier van voeren tijdens de behandeling:

Geef uw vissen tijdens de behandeling een duidelijk gereduceerde hoeveelheid voer.

Maatregelen bij overdosering, onderbreken of staken van de behandeling:

Na constatering van een overdosering de helft van het water verversen.

Mocht het in verloop van de in het behandelingsvoorschrift genoemde wachttijden nodig zijn het water nogmaals te verversen, voeg dan daarna de helft van de aangegeven dosis aan het water toe.

Zet de behandeling vervolgens voort zoals hierboven beschreven.

Na de behandeling:

Na afloop van de behandeling h et w ater gedurende 24 uur door actieve kool filtreren om restanten geneesmiddel te verwijderen. Daarna de actieve kool volgens voorschrift deponeren. Na beëindiging van de filtratie met actieve kool alle filtermaterialen desinfecteren of vervangen. Door toevoeging van een bacteriestarter aan het aquariumwater kunt u de aangetaste kolonie micro-organismen helpen zich te herstellen.

Tijdens de behandeling en de eerste dagen daarna dagelijks de ammonium/ammoniak- en nitrietwaarden controleren. Als de nitrietwaarde meer dan 0,5 mg/l bedraagt, onmiddellijk de heft van het water vervangen en een bacteriestartmiddel aan het aquariumwater toevoegen.

Tegen de inwerking van licht en warmte beschermen, in de originele verpakking bewaren.

 • Op een voor kinderen onbereikbare plaats bewaren.
 • Niet geschikt voor toepassing bij dieren die voor de productie van levensmiddelen zijn bestemd.
 • Voor dieren. Na bereiken van de vervaldatum het geneesmiddel niet meer gebruiken.
 • Niet samen met andere geneesmiddelen toepassen.
 • Door tegelijk een waterzuiveringsmiddel toe te passen neemt de werking van het geneesmiddel af.
 • Ch.-B. en vervaldatum: zie verpakking

Bron: www.jbl.de

Tags: