JBL – Punktol Red Plus 125

JBL – Punktol Red Plus 125

100 ml oplossing voor toevoeging aan 1.000 liter aquariumwater

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling in volgorde van de werkzame stoffen:
100 ml bevatten: 60 mg malachietgroen-oxalaat, 60 mg methylthioninium-chloride

Geneesmiddel ter bestrijding van veel voorkomende ziektes bij siervissen in koudwateraquaria, bv. goudvissen en sluierstaarten.

Voorbeelden van veel voorkomende ziektes zijn ééncellige huidparasieten zoals Ichthyophthirius, Ichthyobodo (Costia), Heteropolaria, Chilodonella, Tetrahymena, Trichodina en Glossatella. Voorbeelden van parasieten in zeewater: Cryptocarion, Brooklynella, Uronema.

Typische kenmerken van de in zoet water door Ichthyophthirius veroorzaakte, zogenoemde witte-stipziekte zijn witte puntjes op de huid, vinnen en kieuwen, zodat de vis eruit ziet alsof hij met griesmeel is bestrooid.

Fluweelachtige, dunne, blauwachtig-witte plekken op de huid bij zoetwatervissen duiden op een infectie met de boonvormige huidvervuiler Costia (Ichthyobodo).

Onspecifieke bacteriële huidziektes komen eveneens veel voor; de kenmerken hiervan zijn: rood doorlopen barsten in de huid, kraterachtige verdiepingen, met bloed doorlopen plekken aan de beginpunten van de vinnen, de kieuwdeksels en aan de aars, verlies van delen van de huid of schubben.

Daarnaast kan een besmetting met de genoemde en andere parasieten gepaard gaan met de volgende onspecifieke symptomen: een versnelde ademhaling, schuren tegen decoratieobjecten, stijve vinnen, gebrek aan eetlust, verminderde beweeglijkheid, apathisch gedrag, verdonkeren van de huidkleur, vermeerde slijmafscheiding.

Contra-indicaties:
Geen bekend.

Waarschuwingen:
Geen bekend.

Bijwerkingen:
Geen bekend. Indien u bijwerkingen bij uw vissen waarneemt, verzoeken wij u ons en uw dierenarts of apotheek daarvan op de hoogte te stellen.

Voor in een koudwateraquarium gehouden siervissen

Toepassing:
Vóór en tijdens de behandeling eventueel voorhanden actieve kool uit het filter verwijderen, UV-C apparatuur en CO2-bemesting afzetten. Vóór de behandeling de helft van het water verversen.

Tijdens de behandeling het aquarium door middel van een membraanpomp met een uitstroomsteen van extra zuurstof voorzien.

JBL Punktol Red Plus 125 moet in de ochtend aan het water worden toegevoegd.

Daarna het gedrag van de vissen goed observeren.

Dosering en duur van de behandeling:
Zowel de dosering als de duur van de behandeling zijn afhankelijk van het type ziekteverwekker.

 1. Ichthyophthirius (witte stip in zoet water): 10 ml op 100 liter water op dag 1. Op dag 3, 5 enz. t/m dag 15 dezelfde dosis herhalen.
 2. Costia (huidvervuiler): 10 ml op 100 liter water op dag 1. Op dag 3, 5 en 7 dezelfde dosis herhalen.
 3. Alle andere ziektebeelden: 10 ml op 100 liter water op dag 1.

Op dag 3 en 5 dezelfde dosis herhalen.

Onmiddellijk vóór iedere herhaaldosis altijd eerst de helft van het aquariumwater verversen.

Aanbevolen manier van voeren tijdens de behandeling:
Na begin van de behandeling de vissen 3 dagen niet voeren.

Vanaf dag 4 weer beginnen te voeren met een gereduceerde hoeveelheid voer.

Aanbevolen filtratie tijdens de behandeling:
Biologisch zeer actieve filters, die al geruime tijd niet meer zijn schoongemaakt, kunnen de werking van het geneesmiddel gedeeltelijk deactiveren.

Wij adviseren daarom om het filter voor de behandeling schoon te maken. Daarnaast bevelen wij aan om de bodemgrond vóór iedere behandeling van de wittestipziekte met een slibstolp af te zuigen.

Maatregelen bij overdosering, onderbreken of staken van de behandeling: Na constatering van een overdosering de helft van het water verversen. In geval dat een dosis is overgeslagen, deze zo spoedig mogelijk alsnog toedienen en de behandeling vervolgens zoals beschreven voortzetten.

Na afloop van de behandeling:
Na afloop van de behandeling het water gedurende 24 uur door een filter met actieve kool filtreren om geneesmiddelrestanten uit het water te verwijderen.

Daarna de kool volgens voorschrift als afval deponeren. Door toevoeging van een bacteriestarter aan het aquariumwater kunt u de beschadigde bacteriekolonie helpen zich weer te herstellen.

Tijdens de behandeling en gedurende de eerste dagen na beëindiging van de behandeling dagelijks de ammonium/ammoniaken nitrietwaarde controleren. Als de nitrietwaarde meer dan 0,5 mg/l bedraagt, moet 50 % van het water onmiddellijk ververst en een bacteriestarter aan het water toegevoegd worden.

Tegen de inwerking van licht en warmte beschermen, in de originele verpakking bewaren.

 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Niet geschikt voor toepassing bij dieren die voor de productie van levensmiddelen zijn bestemd.
 • Voor dieren. Het geneesmiddel na afloop van de aangegeven vervaldatum niet meer gebruiken.
 • Niet samen met andere geneesmiddelen toepassen.
 • Door het gebruik van een waterzuiveringsmiddel neemt de werking van dit geneesmiddel af.
 • De werkzame stof veroorzaakt een verkleuring van het water die na korte tijd vanzelf verdwijnt.
 • Met het verkleuren van decoratieve objecten van kunststof en van voegen van transparante siliconen moet rekening worden gehouden.
 • Per ongeluk gemorst geneesmiddel kan textiel blijvend van kleur veranderen.
 • Ch.-B. en vervaldatum: zie verpakking.

Bron: www.jbl.de

Tags: