JBL – Spirohexol Plus 250

JBL – Spirohexol Plus 250

Werkzame stof:
2-Amino-5-nitrothiazol 100 ml suspensie voor toevoeging aan 500 l aquariumwater.

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling in volgorde van de werkzame stoffen:
100 ml suspensie bevatten: 2500 mg 2-Amino-5-nitrothiazol (5-Nitro-1, 3-thiazol-2-ylazan)

Geneesmiddel voor siervissen tegen in het darmkanaal levende zweepdiertjes (darmflagellaten) van het geslacht Hexamita, Spironucleus en Protoöpalina in zoet- en zeewateraquaria.

Het lichaam van besmette vissen worden donkerder van kleur en de dieren hebben geen of nauwelijks behoefte aan voer. De uitwerpselen zijn wit van kleur en draderig. In verloop van de ziekte vermageren de vissen sterk. In sommige gevallen ziet de buik van de dieren er opgeblazen uit.

Bij Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse bonte baarzen (cichliden) uit gebieden met mineraalarm (zacht) water vertonen de koppen van de vissen na enige tijd grijzige, op gaatjes lijkende kraterachtige verdiepingen beginnend aan de zintuigen van het zijlijnorgaan. Dit ziektebeeld wordt over het algemeen „gatenziekte“ genoemd. De gatenziekte is echter in eerste instantie het gevolg van ontoereikende hygiëne en eenzijdig en tegelijk vitamine- en mineraalarm voedsel, waardoor de dieren verzwakt raken en de flagellaten in de darm toenemen.

Contra-indicaties:
Geen bekend.

Waarschuwingen:
JBL Spirohexol Plus 250 wordt niet verdragen door kraakbeenvissen (haaien en roggen) en ongewervelden in zoet- en zeewateraquaria. Deze dienen zekerheidshalve van de behandeling te worden uitgesloten.

Wij adviseren om zeewaterdieren in een quarantainebak te behandelen.

Bijwerkingen:
Geen bekend. Indien u bijwerkingen bij uw vissen waarneemt, verzoeken wij u ons en uw dierenarts of apotheek daarvan op de hoogte te stellen.

Toepassing:
Vóór en tijdens de behandeling eventueel voorhanden actieve kool uit het filter verwijderen en UV-C apparatuur, CO2-bemesting, eiwitafschuimer en ozonisator afzetten.

Vóór de behandeling de helft van het water verversen.

Tijdens de behandeling het aquarium door middel van een membraanpomp met een uitstroomsteen van extra zuurstof voorzien. JBL Spirohexol Plus 250 moet in de ochtend aan het water worden toegevoegd. Daarna het gedrag van de vissen goed observeren.

Dosering en duur van de behandeling:

Begin met de fles één minuut lang krachtig te schudden.

10 ml op 50 liter water.

Verblijf in het aquarium:

7 dagen.

Daarna 50% van het water verversen.

Indien nodig mag de behandeling op de 8e dag zoals beschreven worden herhaald.

Duur van de behandeling:

In de meeste gevallen zal het ziektebeeld na een enkele behandelingscyclus duidelijk verbeteren of zelfs geheel verdwijnen. In ernstige gevallen mag de behandeling zoals beschreven worden herhaald.

Aanbevolen manier van voeren gedurende de behandeling:

Vooropgesteld dat de vissen nog eetlust hebben, kunt u gedurende de behandeling doorgaan met voeren, maar met duidelijk kleinere porties.

Filtratie gedurende de behandeling:

Biologisch zeer actieve filters, die al lang niet meer zijn gereinigd, kunnen de werking van het geneesmiddel gedeeltelijk deactiveren. Wij adviseren daarom om het filter vóór de behandeling schoon te maken.

Maatregelen bij overdosering, onderbreken of staken van de behandeling:

Na constatering van een overdosering de helft van het water verversen.

Na afloop van de behandeling:

Na afloop van de behandeling het water gedurende 24 uur door een filter met actieve kool filtreren om geneesmiddelrestanten uit het water te verwijderen. Daarna de kool volgens voorschrift als afval deponeren. Door toevoeging van een bacteriestarter aan het aquariumwater kunt u de beschadigde bacteriekolonie helpen zich te herstellen.

Tegen de inwerking van licht en warmte beschermen, in de originele verpakking bewaren.

  • Buiten bereik van kinderen bewaren.
  • Niet geschikt voor toepassing bij dieren die voor de productie van levensmiddelen zijn bestemd.
  • Voor dieren. Het geneesmiddel na afloop van de aangegeven vervaldatum niet meer gebruiken.
  • Niet samen met andere geneesmiddelen toepassen.
  • Door het gebruik van een waterzuiveringsmiddel neemt de werking van dit geneesmiddel af.
  • De werkzame stof veroorzaakt een gelige verkleuring van het water die na de verversing van het water en filtratie via actieve kool verdwenen is.
  • Ch.-B. en vervaldatum: zie verpakking

Bron:  www.jbl.de

Tags: