Manaus-aquarium – Bilocil

Manaus-aquarium – Bilocil

Diergeneesmiddel voor zoetwater siervissen.

Toedieningsvorm:
Vloeistof als toevoeging aan het aquariumwater.

Actieve bestanddelen in  mg per ml:
N-[3-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-2hydroxy-3,5-diiodobenzamide 0.8, (RS)-2(Cyclohexylcarbonyl)- 2,3,4,6,7,11b-hexahydro1H-pyrazino [2,1-a]isochinolin-4-on 55

Farmaceutische onderneming:
Manaus-Aquarium, Rügnerstrasse 73, D-64319 Pfungstadt, Duitsland.

Toepassingsgebieden:
BILOCIL® bestrijdt succesvol de door Monogenea (Dactylogyrus, Gyrodactylus) veroorzaakte worminfecties op de huid en op de kieuwen van vissen. Bovendien werkt BILOCIL® tegen Trematoden en Cestoden in de darm van vissen. BILOCIL® is een nieuw medicament en werd voor discusvissen ontwikkeld. Door een behandelingskuur met BILOCIL® is het nu mogelijk de vissen blijvend van deze parasieten te bevrijden, ook bij de kweek. Infecties met monogenea zijn vaak voor massale sterfte bij jonge discusvissen verantwoordelijk.

Ziekteverschijnselen:
Aanwijzingen voor een besmetting met parasieten zoals huid- of kieuwwormen zijn bijvoorbeeld: schuren tegen voorwerpen of over de bodembedekking van het aquarium. Kieuwwormen veroorzaken onder andere een eenzijdige ademing (slechts een kieuwdeksel beweegt) en het tuiten van de mond gevolgd door een op menselijk gapen lijkende beweging.

In het algemeen stoppen zieke vissen met de voedselopname, knijpen de vinnen samen en zijn schrikachtig.

Het is, bij het herkennen van bovenstaande symptomen, belangrijk snel de vissen te behandelen, zodat een verdere verzwakking van de dieren door de parasieten vermeden wordt.   Indien mogelijk de diagnose met behulp van microscopisch onderzoek (laten) bevestigen.

Belangrijk!
BILOCIL® wordt door veel vissen en kreeftachtigen (Crustacea) goed verdragen. Waargenomen werd dat vissen jonger dan 3 maanden, harnasmeervallen (Loricariidae) en pantsermeervallen (Corydoras) gevoelig op het medicament BILOCIL® kunnen reageren. In dat geval is een behandeling met het medicament BILOCIL® sensitive geadviseerd. Er zijn nog geen onderzoeken beschikbaar naar de verdraagzaamheid bij zoetwater roggen (Potamotrygonidae).

Voorzorgsmaatregelen:
BILOCIL® mag niet in combinatie met andere middelen gebruikt worden. Indien uw vissen van tevoren met een ander middel behandeld werden, dient u een grote waterverversing voor de behandeling uit te voeren.  Let op de waterkwaliteit van uw aquarium en reduceer door regelmatige waterverversingen de organische belasting ten gevolge van biologische en  chemische afbraakproducten. Sterk vervuilde filters dienen voor de behandeling gereinigd te worden, de filter van het aquarium gedurende de behandeling altijd laten lopen. UV-lampen moeten tijdens de behandeling uitgezet worden en oxidatoren moeten verwijderd worden.

Tijdens de behandeling van het aquarium met BILOCIL® mogen geen actieve filtermedia (b.v.: aktieve kool, fosfaatverwijderaars, etc.) in het filter gebruikt worden, om wisselwerkingen met gebonden schadelijke stoffen te verhinderen. Ionenwisselaars (b.v. voor nitraatverwijdering, etc.) moeten tijdens de behandeling met BILOCIL® uit de waterkringloop van het aquarium zijn verwijderd. Zoals bij iedere medicinale behandeling van siervissen in aquaria dient in het geval van complicaties de behandeling met BILOCIL® direct te worden afgebroken door een grote waterverversing van het aquarium uit te voeren en de fabrikant te informeren.

Dosering en gebruik:
Gedurende de behandeling moet het aquariumfilter blijven lopen en moet een goede doorstroming van het water in de bak gewaarborgd zijn, zodat het medicament zich optimaal in het aquarium verdelen kan.

Het is belangrijk dat u BILOCIL®  juist doseert en daarom de inhoud van uw aquarium precies kent. Voor een rechthoekig aquarium geldt:

Lengte(cm) x Breedte(cm) x Hoogte(cm):1000  =  Liter

Doe navraag bij de fabrikant indien uw aquarium een bijzondere vorm heeft (b.v.: veelhoek, gebogen glas, stenen die het volume reduceren, etc.)

De grootte van het te behandelen aquarium dient niet kleiner te zijn dan 40 liter en niet groter dan 1000 liter. BILOCIL® bevrijdt uw vissen binnen enkele uren van de parasieten. Om er voor te zorgen dat uw vissen blijvend van parasieten verschoond worden, moeten ter onderbreking van de voortplantingsketen, ook in de dagen na de eerste behandeling, de zich noch ontwikkelende, geslachtsrijpe, volwassen ziekteverwekkers vernietigd worden. Om die reden moet BILOCIL® meermaals toegepast worden.

Gebruik, om BILOCIL® te doseren, de in de verpakking bijgevoegde maatbeker, en verdeel het medicament goed door de maatbeker om te roeren op het wateroppervlak.

Voor kieuwwormen (Dactylogyrus sp.) en intestinale wormen zoals lint- en zuig-wormen (Cestoden en digene trematoden) geldt de volgende dosering:
1e dag 1ml per 20 liter aquariumater
3e dag 1ml per 20 liter aquariumwater
5e dag 1ml per 20 liter aquariumwater

Tussen de behandelingsdagen hoeft geen water ververst te worden. Na 7 dagen is de behandeling voltooid en dient 50% van het aquarimwater ververst te worden.

Bij huidwormen (Gyrodactylus sp.) volstaat een eenmalige behandeling met BILOCIL®. U dient in dit geval als volgt te doseren:

1ml per 20 liter aquariumwater

Een waterverversing mag vanaf de 2e dag na de behandeling plaatsvinden.

BILOCIL® is sterk werkzaam en mag zoals alle medicamenten niet worden over-gedoseerd. Door ziekte verzwakte dieren kunnen gevoeliger reageren.

Contra-indicaties en bijwerkingen:
BILOCIL® is een nieuw product en wordt goed verdragen. Er zijn geen bijwerkingen bekend. U wordt verzocht, iedere tot noch toe onbekende bijwerking bij een dierenarts of apotheker en bij de fabrikant te melden.

Bijzondere Waarschuwingen:

  • Buiten bereik van kinderen bewaren!
  • Niet bij consumptiedieren gebruiken.
  • In de originele verpakking, donker en vorstvrij bewaren.
  • Niet aan hitte blootstellen.
  • Het geneesmiddel mag na afloop van de vervaldatum niet meer gebruikt worden. BILOCIL® kan verkleuringen veroorzaken.
  • Houd er voor gebruik rekening mee, dat wij de nieuwste gebruiksinformatie inzake ons product BILOCIL® en geactualiseerde bijsluiters verstrekken op de internetpagina’s www.bilocil.de en www.manaus-aquarium.de 

Revisiedatum:
September 2012

Bron: www.manaus-aquarium.de

Tags: