Manaus-Aquarium – Bilocil sensitive

Manaus-Aquarium – Bilocil sensitive

Diergeneesmiddel voor zoetwater siervissen.

Toedieningsvorm:
Vloeistof als toevoeging aan het aquariumwater.

Actieve bestanddelen in mg per ml:
N-[3-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-2hydroxy-3,5-diiodobenzamide 0.08, (RS)-2(Cyclohexylcarbonyl)- 2,3,4,6,7,11b-hexahydro1H-pyrazino [2,1-a]isochinolin-4-on 55, 3,7Bis(dimethy-lamino)phenothiazinyliumchloride 0,025

Farmaceutische onderneming:
Manaus-Aquarium, Rügnerstrasse 73, D-64319 Pfungstadt, Duitsland

Toepassingsgebieden:
BILOCIL® sensitive bestrijdt succesvol de door Monogenea (Dactylogyrus, Gyrodactylus) veroorzaakte worminfecties op de huid en op de kieuwen van vissen. Bovendien werkt BILOCIL® sensitive tegen Trematoden en Cestoden in de darm van vissen. BILOCIL® sensitive is een nieuw medicament en werd voor alle siervissen in het aquarium ontwikkeld. Door een behandelingskuur met BILOCIL® sensitive is het nu mogelijk de vissen van de parasieten te bevrijden, ook bij de kweek. Infecties met Monogenea zijn vaak voor massale sterfte bij jonge discusvissen verantwoordelijk.

Ziekteverschijnselen:
Aanwijzingen voor een besmetting met parasieten zoals huid- of kieuwwormen zijn bijvoorbeeld: schuren tegen voorwerpen of over de bodembedekking van het aquarium. Kieuwwormen veroorzaken onder andere een eenzijdige ademing (slechts een kieuwdeksel beweegt) en het tuiten van de mond gevolgd door een op menselijk gapen lijkende beweging. In het algemeen stoppen zieke vissen met de voedselopname, knijpen de vinnen samen en zijn schrikachtig. Het is, bij het herkennen van bovenstaande symptomen, belangrijk snel de vissen te behandelen, zodat een verdere verzwakking van de dieren door de parasieten vermeden wordt. Indien mogelijk de diagnose met behulp van microscopisch onderzoek (laten) bevestigen.

Belangrijk!
BILOCIL® sensitive wordt door alle vissen en kreeftachtigen (Crustacea) heel goed verdragen en kan in het gezelschapsaquarium, bij uiteenlopende vissoorten, toegepast worden. Er zijn nog geen onderzoeken beschikbaar naar de verdraagzaamheid bij zoetwater roggen (Potamotrygonidae).

Voorzorgsmaatregelen:
BILOCIL® sensitive mag niet in combinatie met andere middelen gebruikt worden. Indien uw vissen van tevoren met een ander middel behandeld werden, dient u een grote waterverversing voor de behandeling uit te voeren. Let op de waterkwaliteit van uw aquarium en reduceer door regelmatige waterverversingen de organische belasting ten gevolge van biologische en chemische afbraakproducten.

Sterk vervuilde filters dienen voor de behandeling gereinigd te worden, de filter van het aquarium gedurende de behandeling altijd laten lopen. UVlampen moeten tijdens de behandeling uitgezet worden en oxidatoren (waterstofperoxide) moeten verwijderd worden. Tijdens de behandeling van het aquarium met BILOCIL® sensitive mogen geen actieve filtermedia (b.v.: actieve kool, fosfaat verwijderaars, etc.) in het filter gebruikt worden, om wisselwerkingen met gebonden schadelijke stoffen te verhinderen. Ionenwisselaars (b.v. voor nitraatverwijdering, etc.) moeten tijdens de behandeling met BILOCIL® sensitive uit de waterkringloop van het aquarium zijn verwijderd.

Zoals bij iedere behandeling dienen de vissen gedurende de therapie regelmatig en zorgvuldig geobserveerd te worden, om de behandeling in het geval van optredende complicaties, die uit de specifiek gebruikte opstelling of door toepassingsfouten ontstaan en daardoor niet te voorzien zijn, door een grote waterverversing af te breken.

Dosering en gebruik:
Gedurende de behandeling moet het aquariumfilter blijven lopen en moet een goede doorstroming van het water in de bak gewaarborgd zijn, zodat het medicament zich optimaal in het aquarium verdelen kan.

Het is belangrijk dat u BILOCIL® sensitive juist doseert en daarom de inhoud van uw aquarium precies kent. Voor een rechthoekige bak geldt:
Lengte(cm) x Breedte(cm) x Hoogte(cm) : 1000 = Liter

Doe navraag bij de fabrikant indien uw aquarium een bijzondere vorm heeft (b.v.: veelhoek, gebogen glas, stenen die het volume reduceren, etc.) De grootte van het te behandelen aquarium dient niet kleiner te zijn dan 40 liter en niet groter dan 1000 liter.

BILOCIL® sensitive bevrijdt uw vissen binnen enkele uren van de parasieten. Om er voor te zorgen dat uw vissen blijvend van parasieten verschoond worden, moeten ter onderbreking van de voortplantingsketen, ook in de dagen na de eerste behandeling, de zich noch ontwikkelende, geslachtsrijpe, volwassen ziekteverwekkers vernietigd worden. Om die reden moet BILOCIL® sensitive meermaals toegepast worden.

Gebruik, om BILOCIL® sensitive te doseren, de in de verpakking bijgevoegde maatbeker, en verdeel het medicament goed door de maatbeker om te roeren op het wateroppervlak.

Voor kieuwwormen (Dactylogyrus sp.) en intestinale wormen zoals lint- en zuigwormen (Cestoden en digene trematoden) geldt de volgende dosering:
1e dag 1ml per 20 liter aquariumater
3e dag 1ml per 20 liter aquariumwater
5e dag 1ml per 20 liter aquariumwater

Tussen de behandelingsdagen hoeft geen water ververst te worden. Na 7 dagen is de behandeling voltooid en dient 50% van het aquariumwater ververst te worden.

Bij huidwormen (Gyrodactylus sp.) volstaat een eenmalige behandeling met BILOCIL® sensitive. U dient in dit geval als volgt te doseren:
1ml per 20 liter aquariumwater
Een waterverversing mag vanaf de 2e dag na de behandeling plaatsvinden.

BILOCIL® sensitive is sterk werkzaam en mag zoals alle medicamenten niet worden overgedoseerd. Door ziekte verzwakte dieren kunnen gevoeliger reageren.

Contra-indicaties en bijwerkingen:
BILOCIL® sensitive is een nieuw product en wordt door vissen goed verdragen. Er zijn geen bijwerkingen bekend. U wordt verzocht, iedere tot noch toe onbekende bijwerking bij een dierenarts of apotheker en bij de fabrikant te melden.

Bijzondere Waarschuwingen:

  • Buiten bereik van kinderen bewaren!
  • Niet bij consumptiedieren gebruiken.
  • In de originele verpakking, donker en vorstvrij bewaren.
  • Niet aan hitte blootstellen.
  • Het geneesmiddel mag na afloop van de vervaldatum niet meer gebruikt worden. BILOCIL® sensitive kan verkleuringen veroorzaken.
  • Houd er voor gebruik rekening mee, dat wij de nieuwste gebruiksinformatie inzake ons product BILOCIL® sensitive en geactualiseerde bijsluiters verstrekken op de internetpagina www.manausaquarium.de

Revisiedatum:
September 2012

Bron: www.manausaquarium.de

Tags: