Manaus-Aquarium – Cypricil

Manaus-Aquarium – Cypricil

Diergeneesmiddel voor zoetwater siervissen. Zeer geschikt voor karperachtigen (Koikarpers, Goudvissoorten etc.).

Toedieningsvorm:
Vloeistof als toevoeging aan het aquariumwater.

Actieve bestanddelen in mg per ml:
N-[3-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-2hydroxy-3,5-diiodobenzamide 0.8, (RS)-2(Cyclohexylcarbonyl)- 2,3,4,6,7,11b-hexahydro- 1H-pyrazino [2,1-a]isochinolin-4-on 55, N,NDimethyl-4-[p,p’-bis(dimethylamino)diphenylmethylen]-2,5-cyclohexadienylidenammonium-chloride 0.0037

Farmaceutische onderneming:
Manaus-Aquarium, Rügnerstrasse 73, D-64319 Pfungstadt, Duitsland.

Toepassingsgebieden:
CYPRICIL® bestrijdt succesvol de door Monogenea (Dactylogyrus, Gyrodactylus) veroorzaakte worminfecties op de huid en op de kieuwen van vissen. Bovendien werkt CYPRICIL® tegen Trematoden en Cestoden in de darm van vissen. CYPRICIL® is een nieuw medicament en werd speciaal voor Karperachtige vissen (Cypriniden) ontwikkeld. Door een behandelingscyclus met CYPRICIL® is het nu mogelijk de vissen blijvend van deze parasieten te bevrijden, ook bij de kweek. Infecties met monogenea zijn vaak voor massale sterfte bij jonge goudvissen verantwoordelijk.

Ziekteverschijnselen:
Aanwijzingen voor een besmetting met parasieten zoals huid- of kieuwwormen zijn schuren tegen voorwerpen of over de bodembedekking van het aquarium.
Kieuwwormen veroorzaken onder andere een eenzijdige ademing (slechts één kieuwdeksel beweegt) en het tuiten van de mond gevolgd door een op menselijk gapen lijkende beweging. In het algemeen stoppen zieke vissen met de voedselopname, knijpen de vinnen samen en zijn schrikachtig.

Het is, bij het herkennen van bovenstaande symptomen, belangrijk snel de vissen te behandelen, zodat een verdere verzwakking van de dieren door de parasieten vermeden wordt. Indien mogelijk de diagnose met behulp van microscopisch onderzoek (laten) bevestigen.

Belangrijk!
CYPRICIL ® wordt door de te behandelen vissen goed verdragen. Sommige andere vissoorten zoals Meervallen kunnen gevoelig reageren en het medicijn slecht verdragen.

Voorzorgsmaatregelen:
CYPRICIL ® mag niet in combinatie met andere middelen gebruikt worden. Indien uw vissen van te voren met een ander middel behandeld werden, dient u een grote waterverversing voor de behandeling uit te voeren. Let op de waterkwaliteit van uw aquarium / vijver en reduceer door regelmatige waterverversingen de organische belasting ten gevolge van biologische en chemische afbraakproducten.

Sterk vervuilde filters dienen voor de behandeling gereinigd te worden, de filter gedurende de behandeling altijd laten lopen. UV-lampen moeten tijdens de behandeling uitgezet worden en oxidatoren moeten verwijderd worden. Tijdens de behandeling van de vissen met CYPRICIL® mogen geen actieve filtermedia (b.v.: actieve kool, fosfaatverwijderaars, etc.) in het filter gebruikt worden, om wisselwerkingen met gebonden schadelijke stoffen te verhinderen. Ionenwisselaars (b.v. voor nitraatverwijdering, etc.) moeten tijdens de behandeling met CYPRICIL® uit de waterkringloop zijn verwijderd.

Zoals bij iedere behandeling dienen de vissen gedurende de therapie regelmatig en zorgvuldig geobserveerd te worden, om de behandeling in het geval van optredende complicaties, die uit de specifiek gebruikte opstelling of door toepassingsfouten ontstaan en daardoor niet te voorzien zijn, door een grote waterverversing af te breken.

Dosering en gebruik:
Gedurende de behandeling moet het filter blijven lopen en moet een goede doorstroming van het water in de bak gewaarborgd zijn, zodat het medicament zich optimaal in het water verdelen kan.

Het is belangrijk dat u CYPRICIL® juist doseert en daarom de inhoud van de bak precies kent. Voor een rechthoekige bak geldt:

Lengte(cm) x Breedte(cm) x Hoogte(cm) :1000 = Liter

Het volume van het te behandelen water dient niet minder te zijn dan 50 liter en niet meer dan 1000 liter.

CYPRICIL® bevrijdt uw vissen binnen enkele uren van de parasieten. Om er voor te zorgen dat uw vissen blijvend van parasieten verlost worden, moeten ter onderbreking van de voortplantingsketen, ook in de dagen na de eerste behandeling, de zich noch ontwikkelende, geslachtsrijpe, volwassen ziekteverwekkers vernietigd worden. Om die reden moet CYPRICIL® 2 keer toegepast worden.

Gebruik, om CYPRICIL® te doseren, de in de verpakking bijgevoegde maatbeker, en verdeel het medicament goed door de maatbeker om te roeren op het wateroppervlak.

Voor kieuwwormen (Dactylogyrus sp.) en intestinale wormen zoals lint- en zuigwormen (Cestoden en digene trematoden) geldt de volgende dosering:
1e dag 1ml per 20 liter water
7e dag 1ml per 20 liter water

Tussen de behandelingsdagen hoeft geen water ververst te worden. Na 8 dagen is de behandeling voltooid en dient 50% van het water ververst te worden.

Bij huidwormen (Gyrodactylus sp.) volstaat een eenmalige behandeling met CYPRICIL®. U dient in dit geval als volgt te doseren:
1ml per 20 liter water

Een waterverversing mag vanaf de 2e dag na de behandeling plaatsvinden.

CYPRICIL® is sterk werkzaam en mag zoals alle medicamenten niet worden over-gedoseerd. Door ziekte verzwakte dieren kunnen gevoeliger reageren.

Contra-indicaties en bijwerkingen:
CYPRICIL® is een nieuw product en wordt goed verdragen. Er zijn geen bijwerkingen bekend. U wordt verzocht, iedere tot noch toe onbekende bijwerking bij een dierenarts of apotheker en bij de fabrikant te melden.

Bijzondere Waarschuwingen:

  • Buiten bereik van kinderen bewaren!
  • Niet bij consumptiedieren gebruiken.
  • In de originele verpakking, donker en vorstvrij bewaren.
  • Niet aan hitte blootstellen.
  • Het geneesmiddel mag na afloop van de vervaldatum niet meer gebruikt worden. CYPRICIL® kan verkleuringen veroorzaken.
  • Houd er voor gebruik rekening mee, dat wij de nieuwste gebruiksinformatie inzake ons product CYPRICIL® en geactualiseerde bijsluiters verstrekken op de internetpagina www.manausaquarium.de.

Revisiedatum:
September 2012

Bron: www.manausaquarium.de

Tags: