Manaus-Aquarium – Manacil

Manaus-Aquarium – Manacil

Lees alstublieft voor gebruik de onderstaande gebruiksaanwijzing van MANACIL® Ter behandeling van siervissen in zoetwateraquaria Diergeneesmiddel voor zoetwater siervissen.

Toedieningsvorm:
Vloeistof als toevoeging aan het aquariumwater.

Actieve bestanddelen in μg per ml:
Briljantgroen 48,  4,4’BenzyIidenBis (n,nDimethylaniline) 9.6, Acriflavine HCl 4, Metanil geel 0.05

Farmaceutische onderneming:
Manaus-Aquarium, Rügnerstrasse 73, D-64319 Pfungstadt, Duitsland.

Toepassingsgebieden:
MANACIL® bestrijdt succesvol witte stip (Ichthyophthirius multifiliis) en andere eencellige parasieten bij siervissen zoals Chilodonella, Ichthyobodo necator, Trichodina, e.d.

Ziekteverschijnselen:
Aanwijzingen voor een besmetting met parasieten zijn witte stippen (griesmeelachtig) op de huid en op de vinnen (Ichthyophthirius). Bij de andere boven genoemde ziekteverwekkers zijn witte of grijze plekken zichtbaar op de huid. In het algemeen stoppen zieke vissen met de voedselopname, knijpen de vinnen samen en zijn schrikachtig.

Het is, bij het herkennen van bovenstaande symptomen, belangrijk snel de vissen te behandelen, zodat een verdere verzwakking van de dieren door de parasieten vermeden wordt. Indien mogelijk de diagnose met behulp van microscopisch onderzoek (laten) bevestigen.

Voorzorgsmaatregelen:
MANACIL® mag niet in combinatie met andere middelen gebruikt worden. Indien uw vissen van te voren met een ander middel behandeld werden, dient u een grote waterverversing voor de behandeling uit te voeren.

Let op de waterkwaliteit van uw aquarium en reduceer door regelmatige waterverversingen de organische belasting ten gevolge van biologische en chemische afbraakproducten.

Sterk vervuilde filters dienen voor de behandeling gereinigd te worden, de filter van het aquarium gedurende de behandeling altijd laten lopen. UVlampen moeten tijdens de behandeling uitgezet worden en oxidatoren moeten verwijderd worden.

Tijdens de behandeling van het aquarium met MANACIL® mogen geen actieve filtermedia (b.v.: actieve kool, fosfaatverwijderaars, etc.) in het filter gebruikt worden, om wisselwerkingen met gebonden schadelijke stoffen te verhinderen.

Ionenwisselaars (b.v. voor nitraatverwijdering, etc.) moeten tijdens de behandeling met MANACIL® uit de waterkringloop van het aquarium zijn verwijderd.

Zoals bij iedere medicinale behandeling van siervissen in aquaria dient in het geval van complicaties de behandeling met MANACIL® direct te worden afgebroken door een grote waterverversing van het aquarium uit te voeren en de fabrikant te informeren.

Dosering en gebruik:
Het is belangrijk dat u MANACIL® juist doseert en daarom de inhoud van uw aquarium precies kent. Voor een rechthoekig aquarium geldt: Lengte(cm) x Breedte(cm) x Hoogte(cm) : 1000 =  Liter

Doe navraag bij de fabrikant indien uw aquarium een bijzondere vorm heeft (b.v.: veelhoek, gebogen glas, stenen die het volume reduceren, etc.)

Gebruik om MANACIL® te doseren, de in de verpakking bijgevoegde maatbeker, en verdeel het medicament goed door de maatbeker om te roeren op het wateroppervlak.

1e dag 1ml per 40 liter aquariumwater

3e dag 1ml per 40 liter aquariumwater

In hardnekkige gevallen mag op dag 5: 1ml per 40 liter aquariumwater na gedoseerd worden.

MANACIL® mag zoals alle medicamenten niet worden over-gedoseerd. Door ziekte verzwakte dieren kunnen gevoeliger reageren.

Contra-indicaties en bijwerkingen:
MANACIL® is een nieuw product en wordt goed verdragen. Er zijn geen bijwerkingen bekend. U wordt verzocht, iedere tot noch toe onbekende bijwerking bij een dierenarts of apotheker en bij de fabrikant te melden.

Bijzondere waarschuwingen:

  • Buiten bereik van kinderen bewaren!
  • Niet bij consumptiedieren gebruiken.
  • In de originele verpakking, donker en vorstvrij bewaren.
  • Niet aan hitte blootstellen.
  • Het geneesmiddel mag na afloop van de vervaldatum niet meer gebruikt worden. MANACIL® kan verkleuringen veroorzaken.
  • Houd er voor gebruik rekening mee, dat wij de nieuwste gebruiksinformatie inzake ons product MANACIL® en geactualiseerde bijsluiters verstrekken op de internetpagina’s www.manacil.de  en www.manaus-aquarium.de .

Revisiedatum:
Juni 2015

Bron: www.manaus-aquarium.com


Bijsluiter

Tags: