Manaus-aquarium – Octocil

Manaus-aquarium –  Octocil

Diergeneesmiddel voor zoetwater siervissen.

Toedieningsvorm:
Vloeistof als toevoeging aan het aquariumwater.

Actieve bestanddelen in  mg per ml:
5-Nitrothiazol-2-ylamin 81, N-[3-chloro-4-(4chlorophenoxy)phenyl]-2-hydroxy-3,5diiodobenzamide 0.66, 3,9-Diamin-7-ethoxyacridinium-(RS)-lactaat 1,5

Farmaceutische onderneming:
Manaus-Aquarium, Rügnerstrasse 73, D-64319 Pfungstadt, Duitsland

Toepassingsgebieden:
Darmflaggelaten leven in het anaerobe milieu (afgesloten van zuurstof) in de vissendarm. OCTOCIL® bestrijdt effectief darmflagellaten zoals Cryptobia, Hexamita, Protoopalina, Spironucleus, Trichomonas, etc. en de door hen veroorzaakte gaten, vooral in en rond de kop van Cichliden. Op basis hiervan wordt deze ziekte ook wel de gatenziekte (b.v. de Discus gatenziekte) genoemd. Door het massale optreden van deze darmparasieten worden de voedingsstoffen aan de darm onttrokken en ontstaan er gebreksverschijnselen en een verschuiving in de mineralenhuishouding van de aangetaste dieren, die er toe leiden dat kraakbeen afgebroken wordt.

Ziekteverschijnselen:
Kenmerken van een besmetting met bovengenoemde parasieten zijn vooral de uitscheiding van witte, slijmachtige uitwerpselen, donkerkleuren van de huid en schrikachtigheid.

In het algemeen stoppen zieke vissen met de voedselopname. Het is belangrijk, bij het herkennen van bovenstaande symptomen, snel de vissen te behandelen, zodat een verdere verzwakking van de dieren door de parasieten vermeden wordt. Indien mogelijk de diagnose met behulp van microscopisch onderzoek (laten) bevestigen.

Voorzorgsmaatregelen:
OCTOCIL® mag niet in combinatie met andere middelen gebruikt worden. Indien uw vissen van te voren met een ander middel behandeld werden, dient u een grote waterverversing van minstens 80% voor de behandeling uit te voeren. Let op de waterkwaliteit van uw aquarium en reduceer door regelmatige waterverversingen de organische belasting ten gevolge van biologische en chemische afbraakproducten. Sterk vervuilde filters dienen voor de behandeling gereinigd te worden, de filter van het aquarium gedurende de behandeling altijd laten lopen. UV-lampen moeten tijdens de behandeling uitgezet worden en oxidatoren (waterstofperoxide) moeten verwijderd worden.

Tijdens de behandeling van het aquarium met OCTOCIL® mogen geen actieve filtermedia (b.v.: actieve kool, fosfaatverwijderaars, etc.) in het filter gebruikt worden, om wisselwerkingen met gebonden schadelijke stoffen te verhinderen. Ionenwisselaars (b.v. voor nitraatverwijdering, etc.) moeten tijdens de behandeling met OCTOCIL® uit de waterkringloop van het aquarium zijn verwijderd. Zoals bij iedere behandeling dienen de vissen gedurende de therapie regelmatig en zorgvuldig geobserveerd te worden, om de behandeling in het geval van optredende complicaties, die uit de specifiek gebruikte opstelling of door toepassingsfouten ontstaan en daardoor niet te voorzien zijn, door een grote waterverversing af te breken.

Dosering en gebruik:
Gedurende de behandeling met OCTOCIL dient u voor een goede zuurstof voorziening te zorgen door luchtstenen en het wateroppervlak in beweging te houden door de filter uitloop. De watertemperatuur dient de 29°C niet te overschrijden. Gedurende de behandeling moet het aquariumfilter blijven lopen en moet een goede doorstroming van het water in de bak gewaarborgd zijn, zodat het medicament zich optimaal in het aquarium verdelen kan. Gebruik, om OCTOCIL® te doseren, de in de verpakking bijgevoegde maatbeker, en verdeel het medicament goed door de maatbeker om te roeren op het wateroppervlak.  De dosering is als volgt:   1ml per 20 liter aquariumwater

Op de 6e dag is de behandeling afgelopen en moet er een grote waterverversing van minimaal 60% van het aquariumwater worden uitgevoerd.

Een toenemende genezing treed in de regel 2 tot 3 dagen na begin van de behandeling op. Het is dan voor het behandelingssucces belangrijk de dieren weer tot voedselopname aan te zetten, zodat het maagdarmkanaal van de zieke vissen weer actief wordt.

Door voedselopname in behandelingswater bereikt OCTOCIL® de ziekteverwekkers nog beter. Bied Uw vissen hun lievelingsvoer aan. Ook in de dagen na afloop van de behandeling kunnen de ziekteverschijnselen nog verdwijnen.  In uitzonderingsgevallen treedt er gedurende de behandeling met OCTOCIL® een watertroebeling op veroorzaakt door bacteriegroei en resulterend in een zuurstofgebrek. In dat geval dient de behandeling met een grote waterverversing van 80% afgebroken te worden.

In het algemeen hebben de vissen na 3-4 dagen behandelen een voldoende gehalte aan actieve stof opgenomen om de therapie succesvol af te sluiten. Na een behandelingsonderbreking van een week kan in hardnekkige gevallen de behandeling herhaald worden.

Voor begin van de nieuwe behandeling moet opnieuw een waterverversing van 80% van het aquarium worden uitgevoerd. Na afloop van een succesvolle behandeling met OCTOCIL® is het aan te raden het water enige weken met het Manaus-Aquarium product DIPLORAL® te behandelen.

Bij de vis kweek is het zinvol nieuwe aanwinsten of kweekdieren voor het paaien in de kweekbak te behandelen. Jonge vissen kunnen eveneens met OCTOCIL® behandeld worden. Bij de opkweek van flagellaatvrije jonge vissen dient u de uiterste hygiëne in acht te nemen om her-infecties door geïnfecteerde vissen en besmette aquaria te verhinderen!

Zoals alle diergeneesmiddelen mag OCTOCIL® niet worden over-gedoseerd. Door ziekte verzwakte dieren kunnen gevoeliger reageren.

Contra-indicaties en bijwerkingen:
OCTOCIL® is een nieuw product en wordt goed verdragen door de meeste vissoorten. OCTOCIL wordt door kraakbeenvissen (Chondrichthyes) b.v.: zoetwater roggen verschillend goed verdragen en dient voorzichtigheidshalve bei deze vissen niet gebruikt te worden. Er zijn geen bijwerkingen bekend. U wordt verzocht, iedere tot noch toe onbekende bijwerking bij een dierenarts of apotheker en bij de fabrikant te melden.

Bijzondere waarschuwingen:

  • Buiten bereik van kinderen bewaren!
  • Irriteert de ogen. Na oogcontact gedurende enige minuten de ogen met stromend water spoelen.
  • Niet bij dieren gebruiken, die voor consumptie bestemd zijn.
  • In de originele verpakking, donker en vorstvrij bewaren. Niet aan hitte blootstellen.
  • Het geneesmiddel mag na afloop van de vervaldatum niet meer gebruikt worden.
  • OCTOCIL® kan verkleuringen veroorzaken.
  • Houd er voor gebruik rekening mee, dat wij de nieuwste gebruiksinformatie inzake ons product OCTOCIL® en geactualiseerde bijsluiters verstrekken op de internetpagina’s www.octocil.de en www.manaus-aquarium.de

Revisiedatum:
September 2012

Bron: www.manaus-aquarium.de

Tags: