Tetra – Medica CestoNemaEx

Tetra – Medica CestoNemaEx

Medisch werkzame stof
1 ml vloeistof bevat 1 mg diflubenzuron

Farmaceutische vorm
Werkzame vloeistof voor gebruik in aquariumwater. Originele verpakking van 20 ml is voldoende voor 400 liter aquariumwater.

Toepassingsgebieden
Endoparasitaire wormen zoals nematoden (haarwormen – Capillaria, madewormen- Oxyurida), cestoden (lintwormen) en parasiterende kleine kreeftachtigen zoals karperluizen (Argulus) en ankerwormen (Lernaea).

Ziektesymptomen
Bij een infectie met nematoden en lintwormen vermageren vissen sterk ondanks normaal eetgedrag en deels vraatzucht. Karperluizen en ankerwormen zijn duidelijk zichtbaar op de huid van de vis.

Contra-indicaties en bijwerkingen
Geen bijwerkingen bekend. De eigenaar van het dier wordt verzocht elke bijwerking die nog niet bekend is, te melden aan een dierenarts en of apotheker. Daarnaast dienen de bijwerkingen aan de verkoper of de fabrikant te worden gemeld.

Geneesmiddel voor zoetwatersiervissen

Dosering / Gebruiksaanwijzing
Het wordt aangeraden voor een behandeling met geneesmiddelen het merendeel van het water te verversen en het filter grondig te reinigen. Goed schudden voor gebruik. Per 20 liter aquariumwater 20 druppels (1 ml) Medica CestoNemaEx gelijkmatig over het aquarium verdelen.

Na eenmalige dosering van de vloeistof duurt een behandelingscyclus zeven dagen.

Gedurende de behandeling het aquarium goed beluchten en het water niet filteren via absorberende filtermedia (actieve kool, ionenwisselaarhars etc.). UV-algenverdelgers en ozoninstallaties uitzetten.

Na zeven dagen 30-50% van het aquariumwater verversen en bij voorkeur via actieve kool filteren.

Bij alle worminfecties en aantasting door parasiterende kleine kreeftachtigen de behandeling minstens om de twee tot drie weken herhalen.

Aanwijzingen voor het gebruik
Medica CestoNemaEx niet gebruiken in combinatie met andere geneesmiddelen. In geval van overdosering 50% van het aquariumwater verversen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Beschermen tegen licht. In de originele verpakking bewaren. Niet bewaren boven 25°C.

Speciale waarschuwingen

  • Bestemd voor dieren.
  • Geneesmiddel na de vervaldatum niet meer gebruiken.
  • Geneesmiddel buiten bereik van kinderen bewaren.
  • Medica CestoNemaEx is niet geschikt voor ongewervelde dieren. Slakken, schelpdieren, garnalen en andere kreeftachtigen moeten van de behandeling worden uitgesloten.
  • Dit product en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
  • Chargenr. / Niet te gebruiken na: zie verpakking.

Bron: www.tetra.net

Tags: