Tetra – Medica FungiStop

Tetra – Medica FungiStop

Toepassing
Vloeibaar additief voor aquariumwater. Originele verpakking van 100ml.

Werkzame stoffen per 100ml oplossing
Zilvercolloïde   0,240 g

Toepassingsgebieden
Schimmels als Achlya, Saprolegnia e.a.; bekschimmel, ei- en broed  beschimmeling; bacteriële slijmhuidinfectie; geïnfecteerde wonden. Veilige wondheling door breed spectrale slijmhuidbescherming.

Ziektesymptomen
wattenachtige, witgrijze huiduitslag, pluizige, schimmelachtige structuren op de huid, schimmelige wondranden, Huidontstekingen.

Negatieve bij- en wisselwerking
Niet bekend. Bij vaststelling van tot dusver onbekende negatieve bijwerkingen verzoeken wij U dit te melden aan uw aquariumspecialist.

Medicatie voor zoetwater siervissen

Dosering/Manier van toepassing
Dosering kan geschieden met het afsluitdopje of aan de hand van de deelstreepjes op de fles (beiden overeenkomend met een inhoud van 10 ml) eenmalig op de eerste behandelingsdag. In ingerichte aquaria:

  • Normale dosering                5 ml op 20 l
  • Bij ernstige symptomen      5 ml op 10 l

In quarantaine aquaria       5 ml op 20 l

(Zonder biologisch actief filter en niet ingericht)

Voor gebruik eerst goed schudden! Een behandeling duurt 5 dagen en start met de eenmalige dosering op de eerste dag. Dit is werkzaam gedurende 4 dagen. Na afloop van de cyclus het water 24 uur filteren over actieve kool. Daarna  indien noodzakelijk, opnieuw doseren. Wanneer na 3 tot 4 keer behandelen geen merkbare verbetering is ingetreden, raadpleeg dan uw vakdetaillist.

Aanwijzingen voor effectieve toepassing
Gedurende de behandeling krachtig doorluchten. Niet filteren over absorberend materiaal als actieve kool of kunstharsen. UV bestraling uitschakelen! Na afloop van de kuur adviseren wij U het water te filteren over actieve kool om restanten van het middel effectief te verwijderen. Daarna gedeeltelijke waterverversing uitvoeren. TetraMedica FungiStop is onschadelijk voor aquatische planten.

Niet gebruiken bij aanwezigheid van garnalen
TetraMedica FungiStop is gebaseerd op een geoptimeerd werkstof principe dat een effectieve behandeling van uitwendige schimmels en bacteriën mogelijk maakt en de noodzakelijke wondheling bevordert.

TetraMedica FungiStop vernietigt de schimmelhaarden en desinfecteert aquariumwater veilig en betrouwbaar. Ook preventief behandelen met de normale dosering wordt aanbevolen.

TetraMedica FungiStop niet gebruiken in combinatie met andere middelen. Evenmin bruikbaar in combinatie met preparaten die de eigenschap bezitten zware metalen te binden, omdat dit de werking van FungiStop oncontroleerbaar negatief kan beïnvloeden.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het bewaren
Donker bewaren! Niet boven een temperatuur van 25 °C bewaren!

Speciale waarschuwing:

  • Preparaat voor behandeling van dieren, echter ongeschikt voor vissen die bestemd zijn voor menselijke consumptie.
  • Buiten bereik van kinderen houden!
  • Preparaat niet meer gebruiken na de aangegeven vervaldatum!

Bron: www.tetra.net

Tags: