Tetra – Medica GeneralTonic

Tetra – Medica GeneralTonic

Toepassing
Vloeibare oplossing voor toevoeging aan aquariumwater. Originele verpakking 100ml.

Werkzame stoffen per 100ml oplossing:
Ethacridinelactaat 836,0 mg
Acriflavine 160,2 mg
Methyleenblauw 56,44 mg
9-Aminoacridine *HCl * H2O 28,20 mg

Toepassingsgebieden
Bacteriële infecties als vinrot; secundaire infecties en huidvertroebeling veroorzaakt door ectoparasieten als Costia, zoetwater Oödinium; huid- en kieuwparasieten; wonden en beschadigingen.

Ziektesymptomen
Rafelige vinnen, Pluizige witgrijze huiduitslag, schimmelachtige structuren op de huid, aangeknepen vinnen, vertroebelde ogen en huid, Ademnood, mechanische verwondingen.

Negatieve bij- en wisselwerking: Fijnbladerige planten als bijv. Ceratophyllum soorten (Hoornblad), Myriophyllum, e.a. zijn hiertegen minder goed bestand en daardoor negatief gevoelig voor een behandeling van het water met GeneralTonic. Preparaten met krachtig kleurende eigenschappen kunnen verkleuring van transparante kunststoffen en siliconenverbindingen veroorzaken. Bij vaststelling van tot dusver onbekende negatieve bijwerkingen verzoeken wij dit te melden aan uw aquariumspecialist.

Medicatie voor zoetwater siervissen

Dosering/Manier van toepassing:
Dosering kan geschieden met het afsluitdopje of aan de hand van de deelstreepjes op de fles (beiden overeenkomend met een inhoud van 10 ml) eenmalig op de eerste behandelingsdag.

In ingerichte aquaria:

  • Normale dosering 5 ml op 20 l
  • Bijernstige symptomen 5 ml op 10 l

In quarantaine aquaria:

  • 5 ml op 20 l
  • (Zonder biologisch actief filter en niet ingericht)

Voor gebruik eerst goed schudden! Een behandeling duurt 5 dagen en start met de eenmalige dosering op de eerste dag. Dit is werkzaam gedurende 4 dagen. Na afloop van de cyclus moet het water 24 uur worden gefilterd over actieve kool. Daarna kan, indien noodzakelijk, opnieuw worden gedoseerd. Wanneer na 3 tot 4 keer behandelen geen merkbare verbetering is ingetreden, raadpleeg dan uw vakdetaillist.

Aanwijzingen voor effectieve toepassing
Gedurende de behandeling is krachtig doorluchten gewenst. Niet filteren over absorberend materiaal als actieve kool of kunstharsen. UV bestraling uitschakelen!

Na afloop van de kuur adviseren wij U het water te filteren over actieve kool om restanten van het middel effectief te verwijderen. Daarna gedeeltelijke waterverversing uitvoeren.

De werking van TetraMedica GeneralTonic is gebaseerd op een verbeterde werkstoffen combinatie waaronder Acridine dat proefondervindelijk helpt bij het betrouwbaar bestrijden van visziekten.

TetraMedica GeneralTonic vernietigt bacteriële en parasitaire ziekteverwekkers en desinfecteert het aquariumwater veilig en betrouwbaar.

Bij het inbrengen van nieuwe vissen adviseren wij U de normale dosering TetraMedica GeneralTonic preventief te gebruiken om uitbraak van visziekten te voorkomen.

TetraMedica GeneralTonic niet toepassen in combinatie met andere middelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het bewaren:
Donker bewaren! Niet boven een temperatuur van 25 °C bewaren!

Speciale waarschuwing:

  • Preparaat voor dieren, echter ongeschikt voor vissen bestemd voor menselijke consumptie.
  • Buiten bereik van kinderen houden!
  • Preparaat niet meer gebruiken na de aangegeven vervaldatum!

Bron: www.tetra.net

Tags: