Tetra – Medica Lifeguard

Tetra – Medica Lifeguard

Samenstelling per 100 ml:
1 Tablet (Capsule) bevat 75 mg van 1-chloro-2,2,5,5-tetramethyl-4-imidazolidinon.

Dosering
In eerste instantie 20% van het water verversen, evenwel zonder toevoeging van speciale waterpreparatiemiddelen. Dagelijks 1 tablet per 30 L.

Het vereiste aantal tabletten apart in het aquariumwater oplossen en daarna verdelen. Deze dosering gedurende 5 achtereenvolgende dagen met een interval van 24 uur herhalen.

Gebruiksaanwijzing
Gedurende de behandeling goed beluchten en niet filteren over absorberende materialen als aktieve kool, kunsthars, enz. De eventuele UV en/of ozoninstallaties en CO2 bemesting uitschakelen.

Tetra Medica Lifeguard niet tezamen met andere middelen gebruiken. Bij gelijktijdig gebruik van andere middelen en waterpreparaten niet afkomstig uit ons fabricageprogramma, wordt geen garantie verstrekt dat toepassing verenigbaar is met het gebruik van Tetra MedicaLifeguard.

Niet toepassen in combinatie met pas gedoseerde waterpreparatiemiddelen om bijv. chloor te deactiveren, UV stralers, ozoninstallaties, absorberende filtermedia als actieve kool en dergelijke middelen.

Bewaring/Veiligheidsmaatregelen voor gebruiker:

  • Preparaat niet bewaren boven 25° C.
  • Alleen bestemd voor behandeling van dieren.
  • Preparaat niet meer gebruiken nadat de vervaldatum is verlopen.
  • Buiten bereik van kinderen bewaren.
  • De tabletten altijd in de speciale buitenverpakking bewaren.
  • Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Farmaceutische vorm
Tabletten in aquariumwater oplossen.

Inhoud
Een originele verpakking bevat 10 tabletten, voldoende voor 60 L of 30 tabletten voldoende voor 180 L.

Indicaties
Het Tetra Medica Lifeguard preparaat bevat een antibioticavrije werkstof dat een breed spectrum bereikt, waarmee zoetwater siervissen al bij de eerste symptomen van een ziekte goed behandeld kunnen worden.

Het geneest uitwendige ziekten als schimmels (Saprolegnia), parasieten als Ichthyo en andere protozoën als bijv. Costia, Oödinium, Chilodonella, Trichodina), huid- en kieuwwormen (Dactylogyrus, Gyrodactylus), uitwendige bacteriële infecties als bekschimmel en vinrot.

Ziektesymptomen
Ontsteking en infectie van de huid, huidzweren, witte stippen of huidbeslag, slijmhuidvertroebeling, gerafelde vinnen, ademnood of versnelde ademhaling, schurende bewegingen, wattenachtig witgrijs huidbeslag. Het preparaat laat zich ook prima preventief toepassen.

Bijwerkingen
Onbekend. Bij eventuele vaststelling van tot dusver onbekende, negatieve bijverschijnselen verzoeken wij U dit te melden aan uw aquariumspecialist, dierenarts en/of de fabrikant.

Aanbeveling
Niet toepassen in een aquarium met ongewervelden (bijv. sierslakken) en/of schubloze vissen of vissen zonder beenplaatjes.

Lifeguard is onschadelijk voor pantsermeervallen (Corydoras),harnasmeervallen (Ancistrus, Otocinclus, Rhineloricaria en nauwverwante soorten, rugzwemmende meervallen en clownbotia‘s (Chromobotia) en aanverwante soorten.

Uiterste gebruiksdatum
zie bodem

Ch.-B.:
zie bodem

Bron: www.tetra.net

Tags: