Nitraat/fosfaatfilter

Werkingsprincipe

Nitraat in het aquarium ontstaat door bacteriële omzetting van organische stoffen, zoals voedselresten en uitscheidingsproducten van de vissen. Nitraat is redelijk onschadelijk voor vissen bij een concentratie van 20 mg/l. In het aquarium worden gemakkelijk waarden van rond de 100 mg/l bereikt. Bij deze concentratie kan het voor de vissen en planten schadelijk zijn. Grote hoeveelheden alg en misvormingen bij opgroeiende vissen zijn dan geen ondenkbare gevolgen. Tevens mag het drinkwater in Nederland een concentratie 50 mg/l nitraat bevatten!

Het nitraat-/fosfaat hars in het filter ondervangt dit probleem en vangt de vrijgekomen nitriet (NO2-), nitraat (NO3-) en fosfaat (PO43-) ionen weg. Het filter heeft geen invloed op de geleidbaarheid van het water, maar kan de pH wel iets doen dalen. Het filter is alleen geschikt voor zoetwater!

Opmerkingen:

 • Bij een beplante aquarium moet de doorvoersnelheid van de Nitraat-/Fosfaat filter zo worden afgesteld, dat de Nitraat-/fosfaat waarden niet te laag worden voor een optimale plantengroei.
 • Bij het kweken van (discus)vissen moeten Nitraat-/fosfaat waarden zo laag mogelijk gehouden worden. 

Aansluiten van het filter

[pdf-embedder url=”https://discuszolder.nl/wp-content/uploads/2012/12/Nitraat-Fosfaat-filter-aansluitschema-via-een-potfilter-versie-d-1.pdf” title=”Nitraat-Fosfaat filter aansluitschema via een potfilter versie d”]

Het filter kan het beste op een bioloog aangesloten worden, zoals hierboven staat weergegeven. Via een potfilter wordt uit het laatste vak van de bioloog water gepompt en met behulp van regelkranen A en B wordt de hoeveelheid water door het filter gedoseerd.

Het uitgaande water van het potfilter en filter komt daarna weer in het eerste vak van het filter.

Bij kleiner aquaria kunt u ook de hoofd afvoerleiding van het potfilter naar het aquarium verplaatsen D Maar dan moet de pomp van de potfilter krachtig genoeg zijn. In dat geval vervalt de hoofdpomp van de bioloog

Door kraan B en C te sluiten kunt u de water toevoer naar het Nitraat-/Fosfaat filter afsluiten. Zodat u de bioloog door kan blijven gebruiken tijdens het regenereren van het filter.

Tevens zij de leidingen naar het Nitraat-/Fosfaat filter voorzien van snelkoppelingen, dit vereenvoudigd het los- en/of vastkoppelen van het Nitraat-/Fosfaat filter.

LET OP:

 • bij gebruik van medicatie dient het filter uit het systeem gehaald te worden!
 • het filter kan met turfproducten worden gebruikt, maar de efficiëntie zal verminderen. Als u het filter toch met turfproducten wilt gebruiken, dan wordt het aangeraden om de eerste paar dagen dat u over turf filtert het filter niet te gebruiken.
 • om het hars in het filter in optimale conditie te houden, wordt aangeraden om een kleine hoeveelheid actief kool in het potfilter aan te brengen.

Capaciteit

Een optimale werking wordt bereikt wanneer per 100 liter aquariumwater ongeveer 1 liter nitraat/fosfaathars wordt gebruikt. Kleinere filters kunnen ook gebruikt worden indien men een goede plantenbezetting heeft (planten nemen ook nitraten op).

Wanneer regenereren:

 • het hars moet geregenereerd worden als u het hars voor de eerste keer gaat gebruiken;
 • indien men het nitraat en fosfaat gehalte in het aquariumwater ziet stijgen;
 • aangeraden word het hars 1 keer per maand te regenereren.

Doorspoelen

Door het in tegengestelde richting door te spoelen wordt het hars losgemaakt en het vuil van het interne filter verwijderd.

[pdf-embedder url=”https://discuszolder.nl/wp-content/uploads/2012/12/Nitraat-Fosfaat-filter-doorspoelen-versie-e.pdf” title=”Nitraat-Fosfaat filter doorspoelen versie e”]

 • Haal het filter uit uw filtersysteem;
 • Spoel het filter in tegengestelde richting B en D door met warm leidingwater (van UIT naar IN) totdat er schoon water uit komt; (± 3 minuten) Het leidingwater moet een paar graden warmer zijn dan je aquariumwater!
 • Spoel het filter zachtjes door met leidingwater* A en D (van IN naar UIT) totdat er het hars weer naar beneden is gezakt, en de luchtbellen uit het filter zijn verdwenen. Door zachtjes te schudden of te tikken kunt u het proces versnellen.

TIP:
Leg voor het in tegengestelde richting doorspoelen de nitraat-/fosfaat filter even plat. Rol de nitraat-/fosfaat filter een paar keer heen en weer. Door deze beweging komt het hars gemakkelijker los. Dit vergemakkelijkt het doorspelen.

LET OP:
Het filter kan een druk aan van 0,5 bar, dus zet nooit de kraan vol open op het filter. Beter is om het vat waar de zoutoplossing in wordt aangemaakt om te spoelen en te vullen met leidingwater. Door de zwaartekracht loopt het water.


Hoe te regenereren met een jerrycan

[pdf-embedder url=”https://discuszolder.nl/wp-content/uploads/2012/12/Nitraat-Fosfaat-filter-regenegeren-jarycan-versie-d-1.pdf” title=”Nitraat-Fosfaat filter regenegeren – jarycan versie d”]

 • Haal het filter uit uw filtersysteem;
 • Spoel het filter schoon; (zie: doorspoelen)
 • Maak voldoende regenereervloeistof aan; (zie tabel)

   Volume hars  Hoeveelheid zout*  Hoeveelheid water
   2 liter  1 kg  10 liter
   5 liter  2 kg  20 liter
   10 liter  4 kg  40 liter

  * keukenzout zonder Jodium

  • Giet de juiste hoeveelheid zout in de jerrycan;
  • Meng de juiste hoeveelheid warm leidingwater bij het zout;
   Het leidingwater moet een paar graden warmer zijn dan je aquariumwater! Laat het zout volledig oplossen in het water; Door te schudden kunt u het oplossen van het zout versnellen.
 • Laat het regenereervloeistof langzaam door de zwaartekracht door het filter stromen. (± 1 uur tijd) Door een kraantje A in de toevoerleiding te plaatsen kunt u de doorvoersnelheid van regenereervloeistof regelen;
 • Spoel het filter zachtjes door met warm leidingwater A en D (van IN naar UIT) totdat de water geleidbaarheid van de UIT kant van het filter 100 μS hoger is dan het leidingwater. Het regenereren is nu voltooid.

Hoe te regenereren met een emmer en pomp

[pdf-embedder url=”https://discuszolder.nl/wp-content/uploads/2012/12/Nitraat-Fosfaat-filter-regenegeren-emmer-versie-d-1.pdf” title=”Nitraat-Fosfaat filter regenegeren – emmer versie d”]

 • Haal het filter uit uw filtersysteem;
 • Spoel het filter schoon; (zie: doorspoelen)
 • Maak voldoende regenereervloeistof aan;
 Volume hars  Hoeveelheid zout*  Hoeveelheid water
 2 liter  1 kg  10 liter
 5 liter  2 kg  20 liter
 10 liter  4 kg  40 liter

* keukenzout zonder Jodium

 • Giet de juiste hoeveelheid zout in de emmer;
 • Meng de juiste hoeveelheid water bij het zout el laat het zout volledig oplossen in het water;
  Door te roeren kunt u het oplossen van het zout versnellen.
 • Zet de pomp aan en laat het regenereervloeistof langzaam door het filter circuleren (± 1 uur tijd)
  Met kraantje A kunt u de doorvoersnelheid van regenereervloeistof regelen;
 • Verwijder de slang C uit de emmer en laat het water in het riool lopen en zet daarna de pomp uit.

LET OP:
Omdat de regenereervloeistof rond wordt gepompt, kan de nitraat-/fosfaat hars niet volledig worden geregenereerd. Om de nitraat-/fosfaat optimaal te regenereren moet u de onderstaande stappen uitvoeren.

 • Maak opnieuw voldoende regenereervloeistof aan;
 • Zet de pomp aan en laat het regenereervloeistof langzaam door het filter circuleren naar het riool lopen; (± 30 minuten)
  Met kraantje A kunt u de doorvoersnelheid van regenereervloeistof regelen.
 • Vul de emmer met warm leidingwater D;
 • Spoel het filter zachtjes door met warm leidingwater (van IN naar UIT) totdat de water geleidbaarheid van de UIT kant van het filter 100 µS hoger is dan het leidingwater. Het regenereren is nu voltooid.
  Het leidingwater moet een paar graden warmer zijn dan je aquariumwater!

Aansluitschema Nitraat-/Fosfaat filter direct aangesloten op aquarium via een potfilter

[pdf-embedder url=”https://discuszolder.nl/wp-content/uploads/2012/12/Nitraat-Fosfaat-filter-aansluitschema-via-een-potfilter-versie-d-1.pdf” title=”Nitraat-Fosfaat filter aansluitschema via een potfilter versie d”]

 • Door kraan B en C te sluiten kunt u de water toevoer naar het Nitraat-/Fosfaat filter afsluiten;
 • Met kraan A en B kunt u de doorvoersnelheid van het Nitraat-/Fosfaat filter regelen;
 • De snelkoppelingen naar het Nitraat-/Fosfaat filter te gebruiken is het los of aankoppelen van het Nitraat-/Fosfaat filter eenvoudiger geworden.
 • Aansluitschema Nitraat-/Fosfaat filter en UV-lamp direct aangesloten op aquarium via een potfilter

Interne filters schoonmaken (Groot onderhoud)

Het nitraat-/fosfaat filter heeft intern een in- en uitgang filters. Deze interne filters moeten er voor zorgen dat het nitraat-/fosfaat hars binnen de filterbehuizing blijft. Als tweede zorgen zij er voor dat het grove vuil niet tussen nitraat-/fosfaat harskorrels kan komen.

Helaas kunnen de in- en uitgangfilters verstopt raken door grof vuil. Het gevolg is dat de doorvoersnelheid van het water verminderd of zelfs stopt.

Door de nitraat-/fosfaat filter in tegengesteld richting door te spoelen, kunnen de interne filters gereinigd worden. Het is mogelijk dat het in tegengestelde richting doorspoelen niet voldoende is om het vuil te verwijderen. In dit geval moet u de interne filters handmatig (mechanisch) reinigen.

Uit de praktijk is gebleken dat het Interne filters schoonmaken geen overbodige luxe is. (minimaal 1 x per jaar) Door de in- en uitgang filters en de nitraat-/fosfaat hars handmatig te reinigen kunt u het vuil beter verwijderen.

[pdf-embedder url=”https://discuszolder.nl/wp-content/uploads/2012/12/Nitraat-Fosfaat-filter-interne-filters-schoonmaken-versie-a-1.pdf” title=”Nitraat-Fosfaat filter – interne filters schoonmaken versie a”]

 1. Verwijder het nitraat/fosfaat filter uit het aquarium.
 2. Draai de 6 RVS moeren los en verwijder de 6 RVS boeten en moeren.
 3. Verwijder de deksel.
 4. Spoel het filtergaas in omgekeerde richting door met warm water!
  LET OP: Indien nodig een zacht borsteltje gebruiken. – Het filtergaas niet verwijderen!
 5. Verwijder de kunsthars uit de filterbehuizing en plaats het in een 10 liter emmer met 5 liter warm water.
  LET OP: het kunsthars mag niet droog komen te staan!
 6. Spoel het kunsthars uit met warm water.
 7. Maak de binnenkant van filterbehuizing schoon met warm water.
 8. Plaats het kunsthars terug in de filterbehuizing.
 9. Maak de rubberen afdichtingsring schoon en plaats het op de schone filterbehuizing.
  LET OP: er mogen geen kunsthars korrels op of onder de rubberen afdichtingsring zitten.
 10. Plaats de deksel op filterbehuizing.
 11. Plaats de 6 RVS bouten en monteer de moeren.
 12. Draai de moeren kruislings vast.
  LET OP: vast is vast!
 13. Monteer het nitraat/fosfaat filter in het aquarium en controleer op lekkage.

Aansluitschema Nitraat-/Fosfaat filter indirect aangesloten op een bioloog via een voorfilter

[pdf-embedder url=”https://discuszolder.nl/wp-content/uploads/2012/12/Aansluitschema-Nitraat-Fosfaat-filter-indirect-aangesloten-op-een-bioloog-via-een-voorfilter-versie-d.pdf” title=”Aansluitschema Nitraat-Fosfaat filter indirect aangesloten op een bioloog via een voorfilter versie d”]

 • Door B te sluiten kunt u de water toevoer naar het Nitraat-/Fosfaat filter afsluiten.
 • Door een snelkoppelingen naar het Nitraat-/Fosfaat liter te gebruiken, is het los of aankoppelen van het Nitraat-/Fosfaat liter eenvoudiger geworden.
 • Met kraan A en B kunt u de doorvoersnelheid van het Nitraat-/Fosfaat filter regelen.
 • Door kraan A te sluiten en kraan C te openen, kunt u de watertoevoer naar het aquarium (tijdelijk) afsluiten. Tijdens deze periode kunt u het aquarium onderhouden terwijl de bioloog in optimale conditie blijft.

Om het hars in het Nitraat-/Fosfaat filter in optimale conditie te houden, wordt aangeraden om een voorfilter te gebruiken en deze te voorzien van een kleine hoeveelheid actief kool.

Icon: PDF bestand    Gebruikshandleiding Nitraat-Fosfaat filter versie c.pdf

Geef het artikel een beoordeling!

5 gedachten over “Nitraat/fosfaatfilter

 1. Ron

  Hallo Erno,

  Ik wil het volgende vragen: als ik een gewone buitenfilter uitsluitend vul met hars en ik laat hem naast mijn andere filters draaien, heb ik dan een goed werkende nitraatfilter?
  Ik krijg eind april mijn nieuwe bak (1000 liter) en ben in de gelegenheid om eerst de volledige techniek op mijn mijn gemak netjes te maken.
  Ik vraag dit omdat ik nog een nagenoeg nieuwe JBL heb staan en misschien een beetje op het budget kan letten zo.

  Vr.gr. Ron

  Reageren
  1. Ernö Dobronyi Bericht auteur

   Je kan zonder problemen een buitenfilter vullen met nitraat of fosfaathars.
   Voorbeeld: De JBL CristalProfi e402 greenline is geschikt voor aquaria van 40-140 liter en gebruikt 4 watt dat is ongeveer 8 euro aan stroomkosten per jaar. Door de uitgang slang iets te knijpen kan de waterdoorvoer regelen. Op deze wijze kan je de minimale nitraatwaarden inregelen als je een aquariumplanten hebt.

   Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.