Ongewenst groepsgedrag bij discusvissen, is gemakkelijk te voorkomen!

Voor de ene hobbyist bestaat een ‘groep’ vissen uit twee vissen en voor de ander zijn het er minimaal tien. In de praktijk is gebleken dat groepsdieren zich veiliger voelen bij grotere groepen.

Statistisch gezien wordt de overlevingskans groter naarmate de groep groter is. Als een roofdier jou op zijn menukaart heeft gezet dan is de kans dat jij de dupe bent gewoon veel kleiner dan in een grote groep. Het tweede voordeel is dat er veel meer waarnemers aanwezig zijn die gevaren kunnen signaleren. Nu snappen wij natuurlijk dat in onze aquaria geen natuurlijke vijanden aanwezig zijn, maar het instinct van de vissen kan je niet uitschakelen. De grootste vijand voor de (discus)vissen is helaas de hobbyist, omdat wij het immers zijn die stress kunnen veroorzaken in het aquarium. Stress wordt meestal veroorzaakt door slechte leefomstandigheden voor de vissen, slechte of eenzijdige voeding, slechte waterwaarden of onjuiste verlichting. Maar ook te kleine of juist te grote huisvesting kunnen een negatieve bijdrage leveren. Zelfs als deze zaken dik in orde zijn kan het gedrag van de vissen tot problemen leiden als de samenstelling van de groep of groepsgrootte uit balans is.

Deze vredelievende piranha zal zeker stress veroorzaken bij de aquariumvissen.
Deze vredelievende piranha zal zeker stress veroorzaken bij de aquariumvissen.

Leren observeren

Het leukste van onze hobby is het goed leren observeren van de vissen en de planten en voor sommigen geldt dit zelfs ook van de (ongewenste) algen. Het vervelende is dat wij niet alle problemen vroegtijdig kunnen waarnemen omdat je er met alleen observeren nog niet bent. Het interpreteren van de observatie is minstens net zo belangrijk. Zelfs al heb je als aquariaan 20 jaar ervaring dan wil dit nog niet zeggen dat je dit specifieke probleem eerder hebt meegemaakt. Ook hier geldt: dat oefening kunst baart. Het aquariumwater mag nog zo helder lijken, maar het kan ook (giftige) stoffen bevatten die op lange termijn fataal kunnen zijn voor de vissen. Bovendien zijn er zoveel variabelen die op lange termijn tot problemen kunnen leiden dat de werkelijke oorzaak lastig te achterhalen is. Als je bedenkt dat een discusvis ongeveer 15 jaar oud kan worden en dat de gemiddelde discus blij mag zijn als hij 5 jaar wordt, dan kan je ook concluderen dat er nog veel te leren valt. Er is een verschil tussen natuurlijk gedrag en ongewenst gedrag. Zo mag je een roofvis niet verwijten dat hij je jonge visjes op zijn menukaart heeft gezet. Bij discusvissen kan je duidelijk een pikorde waarnemen en de gevolgen waarnemen als de groepsgrootte uit balans is. Maar als eerste moet je de normale communicatie tussen de vissen kennen voordat je gaat analyseren. Om met de basiscommunicatie te beginnen heb ik hieronder een paar gedragingen geselecteerd die je kunnen helpen bij het analyseren van discusvissen.

Een gezonde discusvis:

 • Zwemt met alle vinnen omhoog en paradeert statig door het water met een houding van ‘moet je mij nu eens zien!’
 • Is nieuwsgierig.
 • Heeft een goede eetlust en zal snel naar het voer zwemmen om niets te missen.
 • Laat zijn stressstrepen, indien aanwezig, nauwelijks zien. Deze streeptekening worden ook wel stressstrepen genoemd. Maar wij zouden het beter communicatiestrepen kunnen noemen. Sommige kweekvormen hebben geen strepen, één streep, 2, 9, of 14 strepen en kunnen de volgende kleuren hebben: zwart, beige, crème of grijs.
  Maar wanneer je de strepen ziet dan is er toch iets loos en dat duidt er meestal op dat de vis gestrest is of zich onzeker voelt. De laagste in rang toont over het algemeen altijd strepen. Als pispaaltje van de groep zal deze altijd wat stress ondervinden. Wanneer de discusvissen alleen de achterste strepen laten zien dan zijn ze klaar om te paren.
 • Heeft heldere kleuren en is vlak van kleur. Wanneer je dagelijks je vissen goed observeert zal je zien dat de kleuren wel eens anders zijn. Ook de voerkeuze heeft invloed op de kleuren van de vis. Visvoer dat caroteen bevat zal de vis dieper laten kleuren. Zelfs de hoeveelheid licht en de kleur van de verlichting hebben invloed op de kleurenweergave. Een discusvis zwemt het liefst in gematigd licht met voldoende schuilgelegenheden. Nu zijn de kleuren ook afhankelijk van de leeftijd en de herkomst van de vis. Sommige kleurschakeringen kleuren pas goed als de vissen ongeveer anderhalf jaar oud zijn. De vissen zijn op zijn mooist als zij ongeveer twee jaar oud zijn en voor een partner pronken. Maar wij moeten ook rekening houden met de oudere vissen. De kleuren worden wat fletser en er kunnen pigmentvlekken ontstaan. Je zou ook kunnen zeggen dat ze grijze haren krijgen.
Deze vis is 8 jaar oud en eet letterlijk uit de hand. Hij heeft al ouderdomskenmerken, maar heeft met gemak het meeste gezag in het aquarium.
Deze vis is 8 jaar oud en eet letterlijk uit de hand. Hij heeft al ouderdomskenmerken, maar heeft met gemak het meeste gezag in het aquarium.
 • Heeft stevige ontlasting met een donkere kleur.
 • Groeit goed en is niet mager uitgevallen. De grootste groeispurt kan je de eerste twee maanden waarnemen, daarna zie je een stijgende lijn. Na ongeveer twee jaar zal de vis langzaam doorgroeien maar dat is eigenlijk niet noemenswaardig meer te noemen. Waar wij wel rekening mee moeten houden is dat niet alle vissen tot JUMBO formaat zullen uitgroeien.
Groeipatroon-discusvissen-versie-d

In deze tabel staat het gemiddelde groeipatroon van door Stendker gekweekte discusvissen.

 • Heeft geen aangeboren afwijkingen en de vorm heeft de juiste verhouding. Dit is eigenlijk een open deur maar er schuilt een hoop waarheid in. Nu kunnen niet alle vissen van wedstrijdkwaliteit zijn.

Een gezonde vis mag best een afwijkend kleurenpatroon hebben en niet perfect van vorm zijn. Nu zouden wij dit lijstje nog veel verder kunnen uitwerken maar dan streven wij wel voorbij aan het doel van dit artikel. Toch ben ik genoodzaakt om ook een aantal kenmerken van een gestreste of zieke vis te vermelden, voordat wij overgaan op het groepsgedrag van de vissen.

Een gestreste discusvis:

 • Kleurt volledig zwart of laat juist zijn stressstrepen zien, soms in het wit en zwemt met geknepen vinnen of hapt venijnig naar een andere discusvis.
 • Met ingetrokken vinnen die zo snel mogelijk en onzichtbaar wil wegglijden omdat deze duidelijk zich niet op zijn gemak voelt.
 • Die volledig zwart is en zich niet lekker voelt, soms echt ziek is en zich het liefst zal verschuilen op een donkere plek.
Een duidelijk geval van een kruisbesmetting.

Natuurlijk zullen hier ook uitzonderingen zijn op de regel. Op de foto hieronder zie je twee keer dezelfde vis! Na het leggen van de eieren gaan de toekomstige ouders huidsecreet aanmaken waardoor zij meestal donkerder kleuren. Helaas is dit niet altijd het geval want bij sommige kleurscharkeringen is de verkleuring niet of nauwelijks zichtbaar!

Een gezonde discusvis met huid secreet.

Het probleem wordt alleen lastiger als je bedenkt dat gezonde stress ook bij het leven van de vis hoort. Sommige vissen moeten nog hun rangorde in de groep bepalen en andere weten al dat zij tot de pispaaltjes behoren. Het zijn vooral de verschuivingen in de rangorde die voor problemen kunnen zorgen. Hoewel (discus)vissen zich niet verbaal kunnen uiten, kunnen zij uitstekend met hun lichaamstaal communiceren. Voor de liefhebbers nog even een summier lijstje:

 • Tijdens een ruzie de strepen tonen betekent vaak het tonen van ondergeschiktheid en snel wegwezen. Wat tot gevolg heeft dat de ruzie vaak weer snel over is. Maar wanneer er echt hoogoplopende toestanden ontstaan kunnen de strepen echt lichter worden dan de rest van het lichaam. De vis weet dan niet van opgeven omdat ze dan vaak aan elkaar gewaagd zijn.
 • Bekkentrekken betekent dat ze hun onderlinge krachten meten en willen laten zien ‘wie de sterkste van hun is?’ En wanneer ze elkaar dan ook nog eens leuk vinden knikken ze naar elkaar terwijl ze elkaar passeren. Dan weet je dat het flirtende vissen zijn.
 • Met de koppen tegenover elkaar en dan driftig schoksgewijs vooruit komen betekent min of meer ‘wegwezen want je komt op mijn privéterrein.’
 • De tegenstander verjagen en wanneer dat niet lukt dan is een stoot de volgende optie.
 • Naar de staart happen en krachtig pikken zal nog meer overredingskracht geven. In het ernstigste geval kunnen de vissen elkaar flink beschadigen wat weer tot infecties kan leiden.

Groepsgedag bij zieke vissen

Maar moeder natuur heeft ook voor bijzondere uitzonderingssituaties gezorgd. Zieke vissen zullen zich hoofdzakelijk afzijdig houden om de andere niet te besmetten en zij voelen zich, net als zieke mensen,  ook het prettigst als ze met rust worden gelaten. Helaas heeft het afzijdig houden van de gezonde vissen in ons aquarium weinig nut omdat die leefomgeving gewoon te klein is. De overige vissen zullen de zieke vis zo veel mogelijk met rust laten en de zieke vis niet storen tijdens het eten. Als de vis het echt heel moeilijk heeft dan kunnen de vissen de zieke vis ook ondersteunde stootjes geven zodat de vis weer overeind komt. Het lijkt dan net alsof zij willen zeggen ‘niet op geven!’ Is de vis overleden dan wordt de dode vis zo veel mogelijk vermeden.

Groepsgedag bij jonge visjes

Ook bij de aller jongste discusvissen is het instinct al goed ontwikkeld. Zo weten de jongen dat ze naar de ouders moeten zwemmen om te overleven. De eerste prioriteit is in de groep blijven en aansterken van het huidsecreet van de ouders. De vraatzucht is al aanwezig en het enige wat telt is eten en nog eens eten, maar alles gebeurt binnen de dichte nabijheid van de ouders.

Deze jongen hebben het punt bereikt dat ze ook van de bodem eten, maar de visjes hebben het nog te druk met zichzelf. Er is zelfs geen pikorde gevoel aanwezig!

Zodra je de jonge visjes eten geeft kan je de groepsgedragingen goed waarnemen. Want zien eten doet eten, wat weer het veiligheidsgevoel versterkt. Binnen de groep blijven blijft belangrijk, maar de individuele karakters ontwikkelen zich snel. Omdat de visjes in een grote groep opgroeien is de pikorde minder van belang. Trouwens het heeft ook weinig toegevoegde waarde omdat de groep gewoon veel te groot is om je daar druk over te maken! Ondertussen hebben de ouders ook niet stil gezeten. Elke mogelijke bedreiging wordt op een veilige afstand gehouden. De jongen worden pas losgelaten zodra de ouders merken dat er geen eer meer te behalen valt om de groep bij elkaar te houden. Op dat moment zie je dat de oudere vissen met het paartje weer een gezamenlijke groep gaan vormen waarbij de jonge visjes in de grote groep worden opgenomen.

Groepsgrote en verhouding

Als je met een te klein groepje discusvissen begint zullen de macho’s de watjes snel de baas zijn. Het gevolg is dat de macho’s al het voer opeisen en de watjes langzaam ondervoed raken. Door de stress zullen de watjes zich afzijdig houden, waardoor de macho’s meer macht krijgen. Uiteindelijk zullen de watjes langzaam weg kwijnen (R.I.P.). Omdat het aantal vissen afneemt hebben de macho’s het nog gemakkelijker waardoor de overige vissen nog meer gestrest raken. Nu zou je de top macho’s van de pikorde kunnen verwijderen, maar dat geeft geen enkele garantie. Bovendien neemt macho nummer twee zijn taak over.

Als de groep discusvissen groot genoeg is dan moeten macho’s te veel strijden. Bovendien is het bekende spreekwoord ‘als twee honden om een been vechten loopt de derde ermee heen’ nog steeds van toepassing.

De gevolgen van de pikorde worden duidelijk zichtbaar als de vissen geslachtsrijp worden en er gevochten wordt om de gunst van een vrouwtje. Als er zich een paartje heeft gevormd dan kan een paartje het gehele aquarium opeisen. Een paartje kan hun nest zo fanatiek verdedigen dat zij zelf of de andere vissen beschadigd raken. Persoonlijk ben ik wel blij met een dergelijk paartje omdat het laat zien dat het in ieder geval een goed ouderlijk instinct heeft ontwikkeld.

Als de verhouding man/vrouw in balans is, dan wordt de mannelijke aandacht verdeeld over de vrouwtjes. Op een gegeven moment was de verhouding in mijn showaquarium scheef gegroeid. Het gevolg was dat alle mannelijke vissen aandacht van een specifiek vrouwtje opeisten. Je zou ook kunnen zeggen, dat zij ‘te’ gewild was. Op een gegeven moment was het één tegen vijf. Op zich een mooi schouwspel, maar een nest van verschillende kleurschakeringen is eigenlijk niet echt gewenst.

Als de groep verschillende kleurschakeringen heeft, dan zullen de vissen het liefst een paartje vormen met dezelfde kleurschakering. Is er geen andere keuze, dan zijn multiculturele kleurenschakeringen het gevolg. In een showaquarium is dit niet zo erg omdat de kans dat de jongen groot worden gering is. Bij een kweker zal je deze situatie niet zo veel tegenkomen omdat hij de kleurschakering zo zuiver mogelijk wil houden.

Verschillende kleurscharkeringen kan ook mooi zijn.

Groepsgedrag beïnvloeden

Kort samen gevat is de groepsgrootte afhankelijk van de leeftijd van de jongen. De problemen komen pas als de groep te klein is. De oplossing is eigenlijk heel simpel. Vergroot het aantal vissen in de groep. En dan bedoel ik ook echt vergroten! Twee nieuwe visjes zal het groepsgedrag niet snel veranderen. Bovendien moeten de nieuwe vissen eerst aan de nieuwe situatie wennen en hun pikorde bepalen waarmee het probleem dus niet meteen is opgelost.

120 discusvissen leven in harmonie in een aquarium van 380 liter.

Nu zou je dezelfde grootte vis kunnen toevoegen of zelfs het toevoegen van grotere exemplaren behoort tot de mogelijkheden, maar dat geeft geen enkele garantie op slagen. De grootte van de vis heeft niets te maken met de pikorde. Zo heb ik een oude jumbo in mijn showaquarium die als battleschip door het aquarium zwemt. Zijn aanwezigheid straalt al zoveel gezag uit dat de overige vissen hem met rust laten. Het zijn juist de onderliggende rangen die de problemen kunnen veroorzaken. In plaats van grote vissen toe te voegen kan je ook een grotere groep kleine discusvisjes toevoegen. Zo houd je de groepsleeftijd in evenwicht en het is de leukste en de goedkoopste optie!

Opmerkingen
In de natuur zwemmen ook verschillende leeftijden bij elkaar. De groep vergroten is helaas niet altijd mogelijk. Als het niet mogelijk is dan is het aquarium niet geschikt om een groep discusvissen te houden.

Het tijdelijk verplaatsen van een paartje

Een showaquarium is ongeschikt voor het grootbrengen van een nest discusvissen, maar dat wil nog niet zeggen dat het niet mogelijk is. Voor het oefenen van het paartje kan het een goede omgeving zijn. Als je echt wilt kweken dan kan je beter het paartje tijdelijk in een kweekbak plaatsen. De kans dat je jongen het overleven is aanzienlijk groter. Nu kunnen de paartjes ook ruzie krijgen over het opvoeden van de jongen. In dat geval kan je één van de twee weer naar je showaquarium verhuizen zodat hij of zij weer tussen de overige discusvissen kan aansterken. Uiteindelijk zal de partner ook moeten volgen want het blijven groepsdieren. Zolang de groep maar groot genoeg is zal alles uiteindelijk weer harmonieus samenleven. En dan kan de soap in het aquarium aan een nieuw hoofdstuk beginnen.

Tags:
Heeft u vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat dan een bericht achter in het Reactieveld. Wij proberen uw bericht zo snel mogelijk (binnen 24 uur) te beantwoorden.

Doe mee met de conversatie

 1. geachte heer mevrouw,

  Sinds vorig jaar hebben wij een aquarium overgenomen met daarin 1 discus vis. De vorige eigenaar het een deze gekocht als paartje maar 1 vis heeft het helaas niet gered. De nog levende vis was nog vitaal en mooi op kleur toen wij de bak over namen, en heeft dit nog geruime tijd vol gehouden. Echter de laatste maanden gaat deze hard achteruit en weet ik niet goed wat ik moet doen. De vis ziet er op dit moment flets en grauw uit en wordt mager, ook vertoond hij strepen en donkere spikkels. Ik heb de temperatuur van het water al iets verhoogd naar 33 graden maar ben op zoek naar iets meer informatie om deze fraaie vis te behouden.

  met vriendelijke groet,

  1. Als eerste discusvissen zijn groepsdieren en moeten in een school gehouden worden. Nu kan je een paartje apart houden, maar op lange termijn kan dit te veel stress veroorzaken dit bij de vissen.
   De overgebleven discusvis zal waarschijnlijk door stress (eenzaamheid) steeds zwakker worden. Het krijgt een verminderde eetlust, vermageren en zonderen zich af, omdat zij zich niet lekker voelen. De vis wordt donker van huidskleur en de verticale strepen worden soms zichtbaar. Deze strepen worden ook wel stressstrepen genoemd en dat is niet voor niets. Daarnaast kan de vis een verslechterd immuunsysteem ontwikkelen of hebben.

   Nu kunnen een discusvissen ook ziek worden door ouderdom of door een verslechterd waterwaarden. Discusvissen zijn echte vervuilers waardoor de waterkwaliteit erg snel achteruitgaat en dit verminderd de overlevingskans. Daarnaast kan de vis ziek worden door bacteriële infecties of door parasieten. Eigenlijk is microscopisch onderzoek gewenst om te bepalen of het laatste de oorzaak kan zijn. Op goed geluk medicatie geven geeft zelden het gewenste resultaat!

   Nu had de temperatuur behandeling voor discusvis al lang resultaten moeten geven. Als eerste moet je de waterwaarden controleren en twee keer per week minimaal 50-80% water verversen (bij zieken vissen). Breng de watertemperatuur langzaam terug naar 29 graden. Bij hoge temperaturen gaat het metabolisme van de vis veel te snel, met het gevolg dat een niet etende vis nog sneller afvalt.

   Helaas is een diagnose van zieke vissen erg lastig, aangezien wij de vissen niet kunnen vragen wat het probleem is. Door mogelijke oorzaken te elimineren kan je de mogelijke oorzaak achterhalen.

 2. Beste,

  Nou heb ik een groep van 16 jonge discussen (6,5cm) genomen, en vanaf het begin in februari eten ze goed. Vorige week is een discus vis die zich afzonderde, donkerder was en niet reageerde op eten, gestorven. Nu lijkt het er op dat een 2e aan de beurt is. Enige overeenkomst is dat de vis met de groei is iets achtergebleven ten opzichte van de rest. Ik twijfel of ik naar medicatie moet kijken of dat het simpelweg de pikorde is, en dat deze vissen aan het kortste eind trekken, omdat het een watje is. Wat denkt u?

  Het gaat om een 600L bak met 2 kuub per uur filtratie, met veel actief kool en ververs elke 20 dagen 60% water in 1 beurt. 1 biologisch ingericht filterpomp, 1 mechanisch met veel actief kool vanwege zelfbouw achterwand en grote hoeveelheid kit. Temperatuur ligt rond de 29 graden, er zijn delen met weinig stroming en veel schuilplaatsen. Veel kienhout, veel planten, geen stress bevorderende bewoners naast de bijna-volwassen L075 en L190 die het voer afpakken. Voeren gebeurt meerdere malen per dag, kleine hoeveelheden, maar wordt niet naar omgekeken door de betreffende vis.

  Alvast bedankt!

  1. De onderstaande correspondentie is samenvatting van Email uitwisselingen

   Discuszolder
   Eigenlijk is diagnose stellen zonder microscopisch onderzoek een schot in het duister. Preventief medicatie geven moet je voorkomen. Wij slikken ook geen medicatie tegen kwalen die wij kunnen krijgen.

   SERA med Professional – Tremazol bestrijdt namelijk alleen kieuwwormen en lintwormen. Bovendien kunnen de wormen resistent zijn tegen dit middel. Je kan ook last hebben van rondwormen (nematoden) maar Tremazol bestrijd deze wormen niet.

   Je kan beter COLOMBO Cerpofor – Dactycid gebruiken dan Tremazol
   Het probleem is dat de kieuwen beschadigen door de boosdoeners. Het gevolg is dat de vissen last kunnen hebben van bacteriële infecties. Als je de onjuiste medicatie geeft gaat de gezondheid van de zieke vis achteruit.
   Herhalen bij kieuwwormen de medicatie na:
   • Temperatuur tot 25 graden na 8-10 dagen
   • Temperatuur 25 – 28 graden na 7 dagen
   • Temperatuur van 28 -30 graden na 5 of 6 dagen.
   • Temperatuur hoger dan 30 graden na 5 dagen.
   De herhaling dient plaats te vinden het aangegeven aantal dagen na het BEGIN van de behandeling.

   Reactie Aalsen
   Ik heb nu de eerste kuur met Dactycid gedaan. Het lijkt te werken. De vissen zijn weer levendig en kieuwen zijn normaal en ademen rustig.

   Reactie Aalsen
   Wat me nu opvalt is dat meerdere vissen vaak 1 deksel gesloten hebben. Maar wat de vissen nu doen heb ik nog nooit gezien.

   Discuszolder
   Heeft dit niet geholpen dan kan je Colombo Cerpofor – Femesee is werkzaam tegen schimmel en Witte stip.

   Reactie Aalsen
   Het middel hoeft goed geholpen en vissen zijn weer super levendig.

   Discuszolder opmerkingen
   Als ik medicatie moet gebruiken dan ververs ik minimaal 80 % van het water. Zowel voor als na de kuur. Nu zijn de meeste handleidingen geschreven voor gezelschapsaquaria, waar ze om de twee weken water verversen. Bij een discus aquarium moet je minimaal twee keer per week 50% water verversen. Ik kies voor het water verversen als de medicatie aanslaat. In het ergste geval doseer ik de medicatie na, voor het percentage van het wat ik vervangen heb.

   1. Er is een verschil tussen discusvissen kweken, discusvissen houden in een gezelschapsaquarium en het behandelen van de vissen met medicatie. Als vuistregel wordt 50 liter zwemruimte per discusvis aanbevolen en één keer per week 30-50% water verversen valt onder ze zelfde categorie!

    Ter info:
    Na 1 x 50% water verversen blijft er 50% van het oude aquariumwater aanwezig.
    Na 2 x 50% water verversen blijft er 25% van het oude aquariumwater aanwezig.
    Na 1 x 80% water verversen blijft er 20% van het oude aquariumwater aanwezig.
    Procentueel is een keer per week 80% water verversen effectiever, met 50% minder werkzaamheden en een lager waterverbruik is dit geen slechte optie.

    Eigenlijk is het aantal keren dat je in een week water ververst niet zo belangrijk. Hetzelfde geldt voor de hoeveelheid water dat je ververst. Het zijn de waterwaarden die bepalen wat je onderhoudsschema is! Ik ken genoeg discusliefhebbers die een keer per week 20% van hun aquariumwater verversen en het aquarium en de vissen zijn in topconditie!

    Drie keer per dag de vissen voeren is ook zo’n vuistregel. (Omdat dat voor ons gemakkelijk te onthouden is, want wij eten ook met dat ritme.)
    Als je zeer jonge discusvissen hebt, dan moet je vaker voeren in kleiner hoeveelheden. (Dat doen wij ook bij onze baby’s) Doe je dit niet dan bestaat de kans dat discusvisjes een groeiachterstand oplopen! Eigenlijk zijn in dit laatste geval de waterwaarden minder van belang. Begrijp mij niet verkeerd de waterwaarden moeten goed zijn!

    Wij hanteren maximaal 2 á 3 uur tussenpauze tijdens het voeren van de aller kleinste discusvisjes! Om optimale leefomstandigheden te creëren moet je vaker water verversen. Wij verversen 50-100% van het water per dag en dat is afhankelijk van de leeftijd van de vissen en het aantal vissen in het aquarium. En als gewoonlijk vuistregels zijn er om de uitzonderingen op de regel te negeren!

 3. Hoi in een bak van 190liter hoeveel discus vissen kunnen hier in met andere kleintjes. En in een bak van 350liter hoeveel discus vissen kunnen hier in met kleintjes. Ik hoor het wel gr jos

  1. Bij ons zwemmen verschillende leeftijd categorieën in een aquarium. Dat is in de natuur ook het geval! Voor het aantal vissen per aquarium wordt vaak 50 liter aquariumwater per discusvis aanhouden.

   190:50= 4 Volwassen discusvissen
   350:50= 7 Volwassen discusvissen

   Uiteraard kunnen het aantal discusvissen hoger zijn als je jonge discusvisjes neemt. Bij jongen discusvissen geeft Stendker een richtlijn op van 18 liter water per discusvis en voor volwassen discusvissen is de richtlijn 30 liter per discusvis. Deze richtlijn vindt ik persoonlijk een betere keuze.

   Lees meer over: Richtlijn 50 liter water per discusvis, is dat nu echt nodig?
   Lees meer over: Ongewenst groepsgedrag bij discusvissen, is gemakkelijk te voorkomen!

 4. Hallo

  Vraagje, bij de aquarium zaak zeggen ze dat ik 30 tot 50% moet verversen. Per week. Met koud leidingwater want warm water zou ongezond zijn. Ik krijg dat water uit de kraan nooit zo snel op die 29 graden met het gevolg dat de temperatuur in het aquarium daalt tot 20 graden. Het duurt een halve dag voordat de temperatuur weer op 29 zit. . Is dit niet schadelijk?

  1. Antwoord 1:
   De hoeveelheid water dat je moet verversen is onder ander afhankelijk van je water waarden. (nitraat, nitriet, fosfaat, zuurgraad, watertemperatuur, enz.) Een wekelijkse water verversing van 30 tot 50% is in de meeste gevallen noodzakelijk om de waterwaarden binnen de normen te houden. Zelfs als de waterwaarden met minder water op de gewenste waarden kan houden ververs ik minimaal 50-80% van het aquariumwater om de bacteriële druk van het water zo laag mogelijk te houden.
   Er is een groot verschil tussen kweekwater en de ideale waterwaarden waarden voor discusvissen. Bij wildvang discusvissen moeten de waterwaarden overeenkomstig zijn met de waterwaarden van het vangstgebied!

   Lees meer over: https://discuszolder.nl/waterwaarden-en-problemen/
   Water verversen doe je met water wat de zelfde temperatuur heeft als het aquariumwater. Uiteraard moeten de overige waterwaarden ook in orde zijn!

   Antwoord 2:
   De watertemperatuur voor discusvissen mag variëren van 28 – 31 °C. Je kan de watertemperatuur variëren als je de seizoenen wilt simuleren. Dit moet wel geleidelijk gebeuren! (Ik verlaag of verhoog de watertemperatuur in stapjes 0,5 °C per week.)

   28°C is mogelijk i.v.m. beplanting c.q. overige bijvissen, maar ik raad het sterk af aangezien de discusvissen minder actief worden en metabolisme van de vissen te laag wordt. Dit is slecht voor op groeiende discusvissen en lastig voor de spijsvetering als u runderhart voert. Bovendien moet je het eetpatroon en voerkeuze ook aanpassen voor deze lage temperaturen.

   29°C voor volwassen discusvissen.

   30°C – 31°C als de jonge discusvissen in de groei zijn.

   Ga je met kouder water verversen dat levert te veel stress op bij de discusvissen, bovendien moet het metabolisme zich constant aanpassen naar de nieuwe waterwaarden. (zeker als het enkele dagen duurt) Wij houden ook niet van een koude douch. Ik heb gemerkt dat een watertemperatuur van 29°C de minste problemen geven voor de gemiddelde discusliefhebber.

   Komen de drinkwater waterwaarden niet overeen met de gewenste waterwaarden, dan moet u het drinkwater aanpassen naar de gewenste waterwaarden. Een voorraadvat met verwarming en beluchting is geen overbodige luxe om de waterwaarden op de juiste waterwaarden te brengen. Over het algemeen kunt u het water na 24 uur beluchten gebruiken!

 5. Hallo,
  Ook ik heb een vraagje, ik heb een groep discus vissen waar een paartje uit is gekomen. Deze hebben meerdere keren eitjes gelegd in de gezamenlijke tank die opgegeten zijn door de rest van de vissen. We hebben ze nu verplaatst naar een apart aquarium, nu ongeveer voor 3 maanden, ze paren alleen nu niet meer.. Af en toe lijkt het alsof ze paar gedrag vertonen, maar dan stopt het weer. Het vrouwtje duwt ook steeds hard tegen de buik van het mannetje, die vervolgens niks terug doet. Is dat normaal gedrag voor een koppel?
  Waterwaarden zijn goed, temperatuur hebben we van 28° tot 30° graden al geprobeert, we hebben er al hout en capata bladeren in gedaan en behandeld voor wormen maar niks lijkt te helpen tot nu toe..

  1. Discusvissen kweken in een beplante (discus)aquarium met verschillende soorten bewoners is vrij lastig. Over het algemeen overleeft het nestje het niet, omdat de leef omstandigheden niet optimaal zijn. Bovendien zijn er genoeg kapers op de kust die de eitjes of een jong visje op hun menukaart hebben staan. Zelfs als de jongen op de huid van de ouders zitten blijft het groot trekken van de jongen een uitdaging voor de ouders.

   Elk koppel heeft zijn eigen triggerpoint voor het maken van een nestje. Je kan pH en geleidbaarheid van het kweekwater verlagen maar het is nog geen garantie voor een geslaagde kweek. Wat de ideale omstandigheden (waterwaarden) zijn voor het koppel moet je proefondervindelijk vaststellen. Er zijn zelfs koppels die het groot trekken van jongen nooit onder de knie krijgen. Zelfs niet onder ideale kweek omstandigheden!

   Het preventief keuren met medicatie geeft meestal een averechts effect op het immuunsysteem van vissen. De gezonde vissen moeten nu herstellen van de gevolgen van medicatie kuur. De kans dat de vissen (tijdelijk) van de leg raken is niet uitgesloten. Het verhuizen van discusvissen geeft meestal geen problemen maar kan de gemoedstoestand van een koppel behoorlijk verstoren zodat zij geen legsel willen bouwen. Voor mij is een koppel discusvissen pas een koppel als zij het ouderschap onder de knie krijgen. Lukt dat niet dan kan je het beter een stelletje noemen die aan het oefenen zijn.

 6. Hoi, ik heb twee eierleggende Aziaten. De eitjes beschimmelen steeds. Het vrouwtje is duidelijk, het ‘ mannetje’ lijkt een hetje of weet niet wat hij moet doen (brvruchten). Kiest het ei-leggende vrouwtje alsnog een echt mannetje?????

  1. Eitjes die beschimmelen zijn meestal niet bevrucht of de waterwaarden zijn te slecht.
   Als de eitjes wit na een paar dagen wit worden dan, zijn ze meestal niet berucht. Goede ouders zullen de onbevruchte eitjes verwijderen om zo schimmelvorming te voorkomen.

   Als de bevruchte eitjes gaan schimmelen dan zijn de waterwaarden niet optimaal. (meten is weten). Helaas hebben jonge stelletjes die een aantal legsels moeten oefenen om het gehele proces te doorgronden. Sommige ouders leren het nooit. In dit geval kan je het beste een van de twee vervangen.
   Lees meer over: https://discuszolder.nl/discusvissen-kweken-is-vooral-ervaring-telt/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.