Ouders met jongen

Discusvissen hebben het opvoeden van de jonge discusvissen tot een ware kunst verheven.