Top 5 aanschaftips voor de discusliefhebber

In het artikel ‘Top 5 fouten bij het houden discusvissen!’ kunt u lezen wat de gevolgen kunnen zijn wanneer u de discusvissen niet optimaal verzorgt. In dit artikel ga ik het hebben over het selectieproces voor het aanschaffen van gezonde en mooie discusvissen!

Dit artikel wordt over meerder pagina’s verdeeld om de leesbaarheid te vergroten!

Over het algemeen is het aanschaffen van discusvissen een persoonlijke zoektocht naar de speld in de hooiberg. Bijna iedere discusliefhebber wil de mooiste en de grootste discusvis hebben en het liefst een groep op wedstrijdkwaliteit. Ik ga deze illusie maar gelijk uit de weg helpen. Dergelijken discusvissen zijn erg zeldzaam, waarbij de gunfactor voor het verkrijgen ervan een belangrijke rol speelt!`

Voordat ik kan beginnen met de vijf aanschaftips moet ik u eerst vertellen hoe de kweker zijn discusvissen selecteert en welke kwaliteitsnormen er zijn. Met deze achtergrondinformatie kan de zoektocht naar de gewenste discusvissen een stuk realistischer worden. Niet dat dit veel uitmaakt, want de mooiste vissen blijven zeldzaam, maar met een beetje huisvlijt kan je met weinig geld toch aan de mooiste discusvissen komen!

De selectie- en kwaliteitsnormen van de kweker

De uitmuntende discusvissen zijn erg belangrijk voor de discuskweker omdat hij daarmee de genenpool van zijn visbestand kan verbeteren. Om stabiele vissen met de gewenste eigenschappen te verkrijgen heeft de kweker meerdere generaties vissen nodig. Wanneer wij naar uiterlijke kenmerken van een discusvis kijken, dan valt het op dat de beoordelingscriteria een scala aan mogelijkheden biedt. Over het algemeen worden discusvissen in de volgende klassen ingedeeld: Vlakke kleur, Streeppatroon, Patroon, Stippen, Wildvang, Ongedefinieerd

Details-van-een-gezonde-discusvis-versie-d

Naast deze klassenindeling worden de vissen op specifieke kenmerken beoordeeld, zoals grootte, vorm, kleur, ogen, bek, keel, kieuwdeksel, enz.

Lees meer over:

Voor de kweker betekent het dat hij de discusvissen op een scala aan criteria moet beoordelen. Dit proces is niet alleen tijdrovend maar vergt de nodige kennis van de genenlijnen van de vissen. In onderstaande illustratie probeer ik het selectieproces te verduidelijken met een nieuwe roodblauwe kleurschakering. In dit theoretische voorbeeld starten wij met perfecte rood en blauwe discusvissen uit een stabiele genenlijn.

Erfelijkheidsleer-discusvissen-versie-d

De eerste generatie jongen wordt ook wel de F1 generatie genoemd, de tweede F2 en de derde F3, enz. Bij de eerste generatie F1 discusvissen krijgen alle discusvissen 50% van de erfelijke kenmerken van beide ouders. In dit voorbeeld krijgen de discusvissen een blauwe voorkant en een rode achterkant omdat dit de illustratie vereenvoudigd. In de praktijk moet de kweker ook rekening houden met de verbeterpunten. Niet alle ouders zullen perfect zijn, en soms moet men met ‘mindere’ discusvissen inkruisen omdat zij wel de ontbrekende eigenschappen bezitten. Of het nu om de vorm van de discusvis gaat of het gewenste kleurenpatroon, de ouders moeten elkaar altijd complementeren.

Nu heeft een kweekkoppel niet het eeuwige leven met als gevolg dat er een back-up gewenst is. Elke generatie discusvissen heeft ongeveer 1,5 tot 2 jaar nodig om geslachtsrijp te worden. Als je bedenkt dat een stabiele kleurschakering ontwikkeling 6 tot 8 jaar kan duren, dan mogen wij het selectieproces gerust een langetermijninvestering noemen. Bij de grote kwekerijen wordt er met meerdere koppels en genenlijnen gekweekt om zo de continuïteit van de nieuwe kleurschakering te waarborgen. Het vervelende is dat bij de F2 generatie jongen zij ook de dominante eigenschappen van oorspronkelijke ouders bezitten. Het resultaat is dat 25% van alle discusvissen geheel rood zijn, 25% geheel blauw en 50% heeft de gewenste roodblauwe kleurverdeling.

Gaan wij met de F2 generatie kweken dan wordt de spoeling van de roodblauwe discusvissen nog kleiner. Toch heeft deze generatie het beoogde resultaat opgeleverd. Er is een stabiele roodblauwe genenlijn gecreëerd waarmee de kweker verder kan kweken. De zogenaamde ‘ongewenste’ rode en blauwe discusvissen worden als reguliere discusvissen verkocht in de kleurschakering rood en blauw.

Nu ontstaan er bij elke nieuwe generatie discusvissen kleine kopieerfoutjes in de genenpatroon met als gevolg dat er kleine variatieverschillen op het thema ontstaan. Dit betekent voor de kweker dat hij op een gegeven moment foutjes moet corrigeren met een betere genenlijn. Soms is het noodzakelijk om terug te vallen op de wildvang discusvissen zodat men met verse genenlijnen kan beginnen. Het zal hopelijk duidelijk zijn dat deze optie niet de snelste methode is.

Piwowarski Braun Curilenquers discusvis
De laatste jaren worden er ook discusvissen gekweekt die de wildvangkleuren benaderen. (Piwowarski Braun Curilenquers) Het gevolg is dat je volop kan genieten van de natuurlijke wildvang kleuren maar dan zonder de benodigde waterwaarden van wildvang discusvissen.

Standaardafwijking

Wanneer wij de samenstelling van een ‘stabiele’ kleurschakering bekijken, dan voldoet 68,2% aan de gestelde gemiddelde norm. De tweede categorie wijkt 13,6% af van het gemiddelde dat zowel positief als negatief kan zijn. Vissen die tot de categorie slechte tot zeer slechte behoren en niet voldoen aan de norm van gezonde vissen, worden bij de kweker op een nette manier geëuthanaseerd.

Grafiek-standaardafwijking-versie-d

De standaardafwijking is een begrip in de statistiek. Het is een maat voor de spreiding van een variabele, van een verdeling of een populatie.

De categorie zeer goed en uitmuntend zijn de discusvissen die wij het liefst in ons aquarium willen. Het vervelende is dat dit ook de discusvissen zijn waarmee de kweker verder mee wil kweken. Deze categorie discusvissen zijn schaars tot zeer schaars met als gevolg dat de prijzen behoorlijk stijgen. De categorie uitmuntend moet u zien als potentiële wedstrijdvissen. Op het hoogste niveau mogen deze discusvissen theoretisch gezien geen gebreken vertonen! Of de jury het daarmee eens is, is een ander verhaal.

De standaardafwijking geldt voor alle (discus)vissen en kwekers

De standaardafwijking is goed zichtbaar bij dit nest discusvissen. De verschillen in vorm en grootte zijn zichtbaar.

Welke type discuskwekers zijn er?

Je hebt beroepskwekers, hobbykwekers en gelegenheidskwekers. Elke categorie heeft zo zijn eigen selectiecriteria en kwaliteitsnormen ontwikkeld. Binnen elke groep zijn grote verschillen waarneembaar qua productiegrootte en kwaliteitsnormen.

De gelegenheidskwekers zijn aquariumliefhebbers waarbij de discusvissen een zekere nesteldrang ontwikkelen. Dit liefdesspel is een fascinerend schouwspel dat grote gevolgen kan hebben. Een nest jonge discusvisjes lijkt leuk maar als je een paar honderd jonge discusvisjes moet verzorgen dan is de lol er snel van af. Omdat de leefomstandigheden in het gezelschapsaquarium snel verslechteren, overleven de meeste jongen het niet. Een aantal van deze aquariumliefhebbers wil toch de stap wagen om een nest jongen groot te trekken. Een kweekbak voor het discuskoppel is de eerste stap naar een fascinerende hobby.

Ongehinderd door enige kennis begon ons discusvissenavontuur in een gezelschapsaquarium met verschillende (bij)vissen. Wij hadden het geluk dat het gelegenheidskoppel uit dezelfde kleurschakering bestond. Dat onze discusvissen een groeiachterstand hadden was ons nog niet opgevallen!

De hobbykwekers kunnen uiteraard niet concurreren met grote aantallen en verscheidenheid aan kleurschakeringen. Wat erg jammer is dat hobbykwekers zelden met zuivere genenlijnen kweken. Dat is begrijpelijk omdat dergelijke discusvissen erg kostbaar zijn en het bovendien jaren duurt voordat de hobbykweker een mooie kweeklijn kan ontwikkelen. Over het algemeen wordt er met ‘matige’ discusvissen gekweekt met als gevolg dat de kwaliteitsnormen lager liggen. Begrijp mij niet verkeerd, deze jongen kunnen prachtige discusvisjes zijn maar je kan ze zelden in een ‘echte’ categorie indelen. Je mag deze discusvissen ook vergelijken met de bastaardvissen of het vuilnisbakkenras. Natuurlijk zijn er hobbykwekers die op topniveau kunnen kweken, maar deze zijn eigenlijk te schaars om de kwaliteitsnormen van de hobbykwekers te verhogen.

Onze Aziatische discusvis was niet de mooiste discusvis, maar wij waren wel blij met haar eerste legsel! Dat de vader van Duitse afkomst was boeide ons niet. Men zegt niet voor niets dat liefde je blind maakt. Voor ons was het vuilnisbakkenras ook welkom!
De kwaliteit van onze discusvissen ging met sprongen vooruit, maar ons einddoel was nog lang niet in zicht. Voor ons was de deelname aan het Open Nederlands Kampioenschap Discusvissen 2011 een groot succes. De 5e plaats in de klassenindeling ‘gestreept’ was op dat moment het maximaal haalbare. Met het juryrapport in de hand en de nodige tips kwam het einddoel in zicht.

De beroepskweker is eigenlijk een gepassioneerde aquariumliefhebber met een uit de hand gelopen hobby! Discusvissen kweken is geen 9 tot 5 klus maar eentje van 24×7! Het grootste probleem is om zo kostenefficiënt mogelijk te kweken waarbij het dierenwelzijn en de kwaliteitsnormen de belangrijkste factoren zijn. Natuurlijk zijn er grote verschillen. Zo kan bijvoorbeeld Diskuszucht Stendker 25 naast verschillende kleurschakeringen ook grote aantallen leveren. Daarentegen kan Diskuszucht Piwowarski maar 11 kleurschakeringen leveren uit een beperkte voorraad. Toch zijn deze bekende Duitse kwekers geen concurrenten van elkaar omdat zij elk een ander marktsegment bestrijken. De laatste twee decennia hebben Aziaten een scala aan kleurschakeringen ontwikkeld met de mooiste namen. Qua kwaliteitsnormen leveren alle beroepskwekers een goede tot zeer goede kwaliteit discusvissen omdat ook in deze beroepssector alleen de besten kunnen overleven.

De prijsverschillen

Het kweken van discusvissen is een tijdrovende aangelegenheid die de nodige kosten met zich mee brengt. Door de grootschaligheid kunnen de beroepskwekers de kosten enigszins drukken, maar uiteindelijk heeft alles zijn prijs. Om het verkopen van discusvissen te vereenvoudigen worden de discusvissen in verschillende grootte aangeboden. Het is uiteindelijk het vraag- en aanbodprincipe dat de prijs bepaalt. Er zijn kleurschakeringen die veel meer kosten dan de overige kleurenschakeringen. Maar je hebt ook kleurschakeringen die alleen vanaf een bepaalde grootte verkrijgbaar zijn, omdat bij de vissen pas op latere leeftijd het kleurpatroon zichtbaar wordt. Wens je Jumbo discusvissen met een nieuwe keurschakering, dan is de kans groot dat je meer dan een jaar moet wachten op de levering. De uiteindelijke verkoopprijs bij de detailhandel is weer sterk afhankelijk van het inkoopbeleid en de exploitatiekosten van het bedrijf. Over het algemeen worden discusvissen per thermobox besteld. Afhankelijk van de grootte van de discusvissen passen er een X aantal discusvissen in een thermobox.

De transportkosten per thermobox kunnen de uiteindelijke verkoopprijs bij de detailhandel behoorlijk beïnvloeden. Een thermobox verzenden naar de detailhandel kan een dure aangelegenheid worden. Wanneer detransportkosten per discusvis zijn uitgerekend, dan kan het enkele euro’s per discusvis zijn maar ook honderden euro’s wanneer deze per vliegtuig wordt vervoerd.

Discusvis grootte (cm)56,5810121415-17Jumbo
Maximaal aantal zaken per thermobox 1212202020854
Aantal vissen per zak   53111111
Maximaal aantal vissen per thermobox 603620208854
* Thermobox indeling van Diskuszucht Stendker
Deze discusvis komt rechtstreeks van een Duitse kweker, en heeft de reis goed doorstaan, door een goede verpakking.

Hoe je het ook bekijkt, discusvissen zijn geen goedkope vissen. Als hobbykweker kwam ik al snel tot de conclusie dat de beroepskwekers geen overdreven prijsbeleid hanteren. Als hobbykweker kan ik niet voor dat bedrag kweken, zelfs wanneer ik de arbeidskosten niet mee reken. Dat een hobby geld mag kosten dat begrijp ik, maar het moet wel leuk blijven.

Pages: 1 2 3 4 5 6

Tags:
Heeft u vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat dan een bericht achter in het Reactieveld. Wij proberen uw bericht zo snel mogelijk (binnen 24 uur) te beantwoorden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.